Pro3 Johtamisjärjestelmä - laadunhallintaan ja laatujohtamiseen

Pro3 johtamisjärjestelmän avulla saat yrityksesi johtamiseen ja sertifiointeihin liittyvät asiat tehokkaasti hallintaan.

Projektin laatu ja johtamisjarjestelmä dashboard

 Johtamisjärjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön ja henkilöstön suorituskykyä jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla.

Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja laadun, prosessien, toimintaohjeiden, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Raportointiosion avulla voidaan seurata järjestelmän toimivuutta, tavoitteiden toteutumista sekä avaintunnuslukujen kehittymistä.

Pro3 johtamisjärjestelmä-moduuli kattaa seuraavat osa-alueet:

Johdon raportointi ja laatudashboard

Projektien tilat ja perustiedot tuodaan yhteenvetona johdon tarpeiden mukaisesti yhteen paikkaan, jossa voidaan vielä erikseen korostaa tietyt projektit esim. tilan tai avainlukujen perusteella. Tarvittaessa johdon raportointiin voidaan myös liittää taloudellisia avainlukuja.

Laatudashboardilla näytetään yhteenvetoa poikkeamista ja laatumittaristoa. Laatudashboardin avulla voi esim. auditoinnin yhteydessä saada nopeasti tilannetietoa avonaisista poikkeamista ja käsittelyajoista sekä analysoida poikkeamien juurisyitä.

Toimintaohjeet ja laatujärjestelmä

Toimintaohjeet kuvataan suoraan järjestelmään. Projektin jokaisesta vaiheesta pääsee helposti juuri kyseisen vaiheen toimintaohjeeseen. Tarvittaessa toimintaohjeet voidaan tulostaa suoraan järjestelmästä joko yksittäisille prosessille tai –vaiheelle tai kokonaisuudessaan.

Laatukäskirja

Laatukäsikirja osioon tallennetaan laatuun liittyvät ohjeet ja menettelyt, jota ei erikseen toimintaohjeissa ole esim. tukitoimintojen toimintaohjeita. Toimintaohjeet ja laatukäsikirja muodostavat yhdessä laatujärjestelmän kirjallisen osuuden.

Poikkeamien hallinta

Poikkeamien kirjaukseen ja seurantaan on oma, helppokäyttöinen moduuli. Poikkeamien hallinnassa seurataan poikkeamien tilaa ja käsittelyaikoja sekä sovittuja toimenpiteitä.

SWOT

ISO9001:2015 on tarkennettu yrityksen riskienhallintaan liittyviä kohtia. Pro3 johtamisjärjestelmän SWOT-työkalulla voidaan täyttää sertifikaatin vaatimukset niin riskien tunnistamisessa, analysoinnissa ja ehkäisyssä. 

Auditointien ja johdon katselmusten hallinta

Pro3 johtamisjärjestelmässä on omat osiot niin sisäisten ja ulkoisten auditointien hallintaan sekä johdon katselmuksiin. Auditoinnit ja katselmukset avataan järjestelmään ja niihin liitetyt poikkeamat ja havainnot on selattavissa auditointikohtaisesti. Havainnot tallentuvat myös automaattisesti poikkeamalistalle jotta yrityksen kokonaiskuva on nähtävissä helposti sitä kautta. 

Laite- ja kalibrointirekisterit

Pro3 johtamisjärjestelmä tarjoaa työkalut kalibrointien ja laitteiden määräaikasten huolto- ja ylläpitotoimintojen seuraamiseen. Rekistereistä on mahdollista saada hälytyksiä hyvissä ajoin sähköpostiin esim. uusintakalibrointitarpeista tai huoltotoimenpiteistä. Laiterekisteriä voidaan myös käyttää esim. autojen katsastusten seurantaan. Kirjaamalla laitteet Pro3 johtamisjärjestelmän rekisteriin voidaan varmistaa että kalibroinnit tai katsastukset eivät pääse umpeutumaan yllättäen, aiheuttaen turhia ongelmia. Rekisterit toimivat samalla inventaariona yrityksen laitteille.

Turku

Derigo Oy
Maariankatu 4C64
20100 Turku

Google Maps »

Espoo

Derigo Oy
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Google Maps »

 

Lahti

Derigo Oy
Torikatu 3 B 18
15110 Lahti

Google Maps »

 

 

London

Derigo UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
United Kingdom

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Sähköpostit etunimi.sukunimi@derigo.fi

button LinkedIn

MS Partner GOLD reversed small 300x65