Pro3 laajennukset

Pro3 perusmoduulien lisäksi järjestelmään on saatavilla useampia laajennuksia. Laajennukset ovat erikseen asennettavia piensovelluksia jotka toimivat joko itsenäisesti tai osana yhtä tai useampaa Pro3 moduulia. 

Pro3 laajennukset ovat kertaveloitteisia lisäosia jotka asennetaan ja konfiguroidaan asiakkaan Pro3 ympäristöön kiinteään hintaan. Laajennukset eivät vaikuta Pro3 lisenssimaksuihin. 

Saatavilla olevat laajennukset:

 • Asiakkuuden hallinta Asiakkuuden hallinta on "mini-CRM" jossa hallitaan asiakkaan yhteystietoja ja -henkilöitä, tehtyjä toimenpiteitä ja asiakasyhteydenpitoa.

 • Kokoustyötilat Työtila kokouksille jossa kokous kohtaiset dokumentit, tiedot ja tehtävälistat

 • Koulutusrekisteri Koulutusrekisteriin tallennetaan yrityksen henkilökunnan koulutukset ja sertifikaatit. Umpeutuvista koulutuksista saadaan hälytykset ja henkilökunnan koulutuksista ja sertifikaateista voidaan tehdä yhteenvetoja.

 • Luovutusaineisto Luovutusaineistoa varten on oma osio projektilla ja aineisto voidaan kerätä automaattisesti projektin dokumentaatiosta.

 • Outlook integraatio Käyttäjän koneelle asennettavassa laajennuksessa sähköposteja ja niiden liitteitä voidaan tallentaa suoraan Outlookista projektille. Sähköposti jää myös kopiona käyttäjän omaan Outlookiin ja siihen lisätään tieto, että sähköposti on tallennettu Pro3:een. Vaatii Windowsin Outlook 2010 tai 2013 version.

 • Resurssienhallinta  Projektin resursoinnin suunnittelu henkilö- tai roolitasolla. Yhdessä Pro3 tuntienkirjaus-lisäosan kanssa resurssienhallinnasta saadaan myös vertailtua suunniteltuja resurssivarauksia toteutuneisiin työtunteihin.
 • Riskienhallinta Projektisivustoa laajennetaan riskienhallinnalla jossa listataan projektin riskit, niiden vakavuus, vaikutus ja todennäköisyys. Riskeistä saadaan projekti- ja liiketoimintakohtaisia raportteja ja tilastoja. Projektipohjaan voidaan myös luoda valmiita profiloituvia riskilomakepohjia.

 • Sähköiset lomakkeet Word, excel jne lomakkeiden korvaaminen sähköisillä lomakkeilla
 • Tarkastustyökalu Tarkastustyökalulla voidaan merkitä havaintoja suoraan kuvien kuten valokuvan tai piirustuksen päälle. Pro3 luo havainnoista automaattisesti raportin jonka voi jakaa kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Tarkastustyökalu toimii niin PC näkymässä kuin mobiilissa. 

 • Toimittajien hallinta Toimittajien hallinnassa kerätään toimittajien tiedot ja niihin kohdistuvat tapahtumat. 

 • Tuntienkirjaus Työtuntien kirjaus projetkteille päivä- tai viikkonäkymässä. Kirjauksia voi myös kommentoida päivä tai viikkotasolla. Sisältää excel-muotoon vietävät tuntiraportit käyttäjä- tai projektitasolla. 

 • Työturvallisuusmittaus Projektin työturvallisuusmittaukseen tehty TR-mittauspohja on web-pohjainen mobiililomake johon kirjataan työturvallisuuskierroksen havainnot. Havainnoista saadaan projektikohtaisia raportteja työmaan työturvallisuuden kehityksestä. Kirjaukset järjestelmään voidaan tehdä myös mobiililaitteilla.

 • Yleiset työtilat Yleisiin työtiloihin voidaan tallentaa dokumentteja hierarkkiseen puurakenteeseen. Asiakas voi luoda uusia yleisiä työtiloja omilla rakenteillaan.

 • Raportointikanta SQL kanta, johon voidaan kerätä tiedot Pro3:sta sekä laajennuksista, kuten TR -mittaus, tuntikirjaus.

Turku

Derigo Oy
Maariankatu 4C64
20100 Turku

Google Maps »

Espoo

Derigo Oy
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Google Maps »

 

Lahti

Derigo Oy
Torikatu 3 B 18
15110 Lahti

Google Maps »

 

 

London

Derigo UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
United Kingdom

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Sähköpostit etunimi.sukunimi@derigo.fi

button LinkedIn

MS Partner GOLD reversed small 300x65