Case-esittely: Amomatic Oy

amomaticlogoDerigo kehittämässä Amomatic Oy:n toimintaprosesseja.

Amomatic Oy on Pohjoismaiden johtava asfalttiasemavalmistaja. Vuonna 1919 perustetulla yrityksellä on pitkä kokemus korkealuokkaisten ja luotettavien asfalttiasemien valmistuksesta. Amomatic-asemien modulaarinen rakenne on kehitetty 15 vuoden aikana yhteistyössä asiakkaiden kanssa, vastaamaan heidän tarpeitaan. Amomatic-asemien korkea laatu on tunnettu tosiasia Skandinaviassa, jossa vertailtaessa eri asfalttiasemia, on Amomatic muodostunut standardiksi.

Amomatic uudisti strategiansa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on yhtenäisten toimintatapojen jalkauttaminen organisaation kaikille tasoille sekä toiminnanohjausjärjestemän tehokas käyttö kaikissa asiakastoimitusten vaiheissa.

Kehityshanke aloitettiin toimintamallien kuvauksella keväällä 2011 ja uuden toimintamallin mukaiset järjestelmäkoulutukset koko henkilöstölle pidettiin suunnitelman mukaisesti keväällä 2012.

"Projekti aloitettiin kuvaamalla Amomaticin toimintamallit yhdessä henkilöstön kanssa, jolloin saatiin luotua käyttäjien toimintaa tukevat perusvaatimukset Powered järjestelmän toiminnalle. Tämän jälkeen kävimme tavoitteet läpi yhdessä järjestelmätoimittaja Logican asiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme, että järjestelmän toiminnallisuudet tukevat kuvattua toimintallia " kertoo Derigon projektipäällikkö Marcus Pellas.

"Poweredin lisäksi huomioitiin myös muiden järjestelmien yhteensopivuus. Näiden perusteella pystyimme luomaan räätälöidyn koulutusrungon juuri Amomaticin henkilöstön tarpeisiin. Koulutuksen pääpaino oli prosessissa ja tekemisessä ja Powered ja muut järjestelmät vain työkaluja tämän toteuttamiseen. Prosessin kokonaisuuden hahmottaminen auttoi henkilöstöä ymmärtämään miksi tietyt asiat pitää tehdä tietyllä tavalla järjestelmässä" jatkaa Pellas.

"Hankkeen toteutumiseen tavoitteiden mukaisesti vaikutti olennaisesti Derigon projektiryhmän jäsenten aktiivinen läsnäolo sekä ammattitaito ja sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin" vahvistaa Amomatic Oy:n talousjohtaja Kimmo Lähti.

Lisätietoa hankkeesta:

Derigo Oy, Projektipäällikkö Marcus Pellas 040-596 9913
Amomatic Oy, Talousjohtaja Kimmo Lähti 040-501 3758
Lisätietoa Amomatic Oy:stä: www.amomatic.fi

Turku

Derigo Oy
Maariankatu 4C64
20100 Turku

Google Maps »

Espoo

Derigo Oy
Kappelitie 6 B
02200 Espoo

Google Maps »

 

Lahti

Derigo Oy
Torikatu 3 B 18
15110 Lahti

Google Maps »

 

 

London

Derigo UK Ltd
27 Old Gloucester Street
London, WC1N 3AX
United Kingdom

 

 

Yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Sähköpostit etunimi.sukunimi@derigo.fi

button LinkedIn

MS Partner GOLD reversed small 300x65