DASHBOARDIT PROJEKTILIIKETOIMINNAN JOHTAMISESSA

DASHBOARDIT PROJEKTILIIKETOIMINNAN JOHTAMISESSA

Projektiliiketoiminnassa tärkeää on tietää koko ajan mikä on projektien status. Perusasioita ovat projektijohtamisen pyhä kolminaisuus: projektin laajuus, kustannukset ja aikataulu. Kaikki nämä ovat riippuvaisia toisistaan, esimerkiksi jos aikataulu pettää, todennäköisesti kustannukset tulevat karkaamaan budjetoidusta.


Esimerkki talousjärjestelmästä tuodusta projektidatasta dashboard näkymään.

 

Yksittäisestä projektista vastuussa on aina projektipäällikkö, mutta nykymaailmassa on harvoin sellaista tilannetta, että projektipäälliköllä olisi vain yksi projekti kerrallaan menossa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että projekteja pystyy johtamaan tehokkaasti, perusrutiinit on oltava digitalisoitu ja mahdollisimman paljon automatisoitu.

Johtamisen kannalta haaste on siinä, että jokaisella projektipäälliköllä on vähän oma tapansa toimia. Johtamisen näkökulmasta projektien vertailun mahdollistaa se, että projektitoimitusmalli on pääosin yhtenäistetty, jolloin useiden projektien tilan vertailu on mahdollista.

Projektiliiketoimintaa johdettaessa ei ole mahdollista mennä yksityiskohtiin jokaisessa projektissa, vaan projektisalkkua on johdettava tunnuslukujen kautta. Nykyaikainen projektijohtaminen perustuu dashboardien hyödyntämiseen.

Dashboardien avulla pystytään näkemään ajantasainen status koko projektisalkun osalta ja puuttumaan ns. ongelmaprojekteihin. Yritystason dashboardilta on helppo porautua alemmas aluetasolle ja aina yksittäisen projektin omalle dashboardille.

Perusidea dashboardien hyödyntämisessä on tuoda sellaisia tunnuslukuja tai grafiikoita, joiden avulla pystytään näkemään tulevaisuuteen ja päättelemään mihin projekteihin pitää puuttua. Dashboardien avulla pystytään myös helposti raportoimaan projektin laatuun, työturvallisuuteen ja kustannuksiin liittyviä tietoja. Oleellista on, että kaikki keskeinen tieto on käytettävissä yhdellä näkymällä helposti ymmärrettävässä muodossa.

Dashboardit ovat oleellinen osa Derigon Pro3 tuoteperhettä ja asiakkaamme ottavat aina käyttöön vähintäänkin projektinjohtamiseen ja työturvallisuuteen keskittyvät dashboardit.


Esimerkki Pro3 järjestelmän projektikohtaisesta dashboard näkymästä

 

Jos haluat kuulla lisää nykyaikaisesta projektin johtamisesta ja dashboardien tehokkaasta hyödyntämisestä, ole yhteydessä:

Pekka Aalto

Kaupallinen johtaja

+358 50 364 4542

pekka.aalto@derigo.fi

X

Yhteydenottopyyntö: