Pro3 Uutiskirje 09/2020

Pro3 Uutiskirje 09/2020

Tämän asiakaskirjeen tarkoituksena on tiedottaa yleisellä tasolla mitä Pro3 kehityksessä ja asiakasrintamalla tapahtuu.

Pro3 kysely 2020

Derigo Oy toteutti Pro3 asiakaskyselyn vuoden 2019 keväällä. Kysely uusittiin kesällä 2020, jolloin kysely lähetettiin kaikille Pro3 käyttäjille. Vastauksia tuli kiitettävästi ja haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Vastauksenne antavat meille arvokasta tietoa, jotta voimme kehittää Pro3:sta entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Oli hienoa todeta, että suurin osa käyttäjistä käyttää Pro3:a päivittäin tai vähintään muutaman kerran viikossa. Vuonna 2019 vastaajista 42% kertoi käyttävänsä Pro3:a päivittäin, nyt luku oli noussut hienosti 61%:iin.

Kyselyyn vastanneista enemmistö työskentelee projektin toteutuksessa. Verrattuna edellisen vuoden tuloksiin Pro3:a käytetään edelleen pääsääntöisesti tiedon etsimiseen ja tallentamiseen, vakiolomakepohjien hakemiseen sekä raportointiin ja tilannetiedon saamiseen. Raportointi ja vakiolomakepohjien käyttö oli selvästi noussut viime vuoteen verrattuna.

Kyselyssä Pro3 käyttäjät merkitsivät eniten käyttämiään toimintoja, joista kärkeen nousivat seurattavat projektini, sähköiset lomakkeet, vakiolomakepohjat sekä toimintaohjeet. Käyttäjien mukaan heidän työssään Pro3 on tuonut hyötyä muun muassa prosessin mukaisessa toimintatavassa, dokumenttien haussa ja laatudokumentaation  löydettävyydessä.

Kyselyyn sai antaa myös vapaata palautetta Pro3:sta ja sen toiminnoista. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että itse järjestelmällä ja sen toiminnallisuuksilla on merkittävä rooli yrityksen projektitoiminnan kehittämisessä, mutta vieläkin merkittävämpää on järjestelmään kuvatun toimintamallin selkeys sekä toimintamallin jatkuva kehitys vastaamaan yrityksen tavoitteita. Myös toimintamalliin liittyvällä koulutuksella on iso rooli tavoiteltavien hyötyjen saavuttamisessa.

Haluamme kiittää vielä vastaajia ja asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä!

Mihin kaikkeen Pro3:a voi käyttää?

Pro3 on kehitetty tukemaan projektiliiketoimintaa. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme huomanneet, että Pro3:lla pystyy tukemaan useita yritysten eri ydintoimintoja. Tässä muutamia esimerkkejä, joihin asiakkaamme käyttävät sitä:

  • Sisäiset kehityshankkeet: yrityksillä on menossa useita kehityshankkeita yhtä aikaa, ja niitä viedään eteenpäin tyypillisesti projektin omaisesti. Sisäisiin kehitysprojekteihin on helppo tuoda ns. tarkastuspistemalli Pro3:n avulla
  • ICT Projektisalkun hallinta: luodaan ICT kehitysprosessi, jonka avulla voidaan hallita ICT hankkeisiin liittyviä dokumentteja, tehtäviä ja aikatauluja
  • Markkinoinnin vuosikello: Markkinoinnin aktiviteetit sisältävät paljon dokumentteja, tehtäviä ja yhteenvetoja, tätä tukemaan luodaan ylätason vuosikello, joka toistuu samankaltaisena joka vuosi. Vuosikelloon voi lisätä uusia tapahtumia tai aktiviteetteja helposti
  • HR-prosessi: hallinnollisista tapahtumista, sekä työntekijän työsuhteen elinkaareen liittyvistä asioista, esim. rekrytoinnin valmistelu, rekrytointi ja päätös, työsuhteen käynnistys, työsuhteen aikaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut
  • Messujen organisointi: messutapahtymat vaihtelevat, mutta niiden järjestämiseen liittyy lähes aina samantyyppisiä toimenpiteitä ja dokumentteja
  • Yrityskauppa ja Due Diligence prosessi: Nämä prosessit ovat pitkiä ja tietohin saa päästä käsiksi vain rajatut henkilöt. Tässä hyödynnetään Pro3 projektikohtaisten oikeuksien antamista ja dokumenttien version hallinnan seurantaa
  • RD prosessi on tyypillisesti pitkä ja paljon erilaisia dokumentteja sisältävä prosessi, joka toistuu samankaltaisena.

Jos haluat kuulla näistä lisää, ole yhteydessä omaan Derigon yhteyshenkilöösi, hän auttaa sinua eteenpäin.

Pro3 lisätoiminnallisuuksia

Pro3 tuoteperhe sisältää useita tekemistä helpottavia lisätoiminnallisuuksia. Alla on lyhyesti esitelty ’Kokousten hallinta´. Lisätietoja saa joko yrityksenne Derigon yhteyshenkilöltä tai kotisivuiltamme: www.derigo.fi

  • Kokusten hallinta, uusi päivitetty versio

Kokusten hallinta -lisäosan etusivulle kerääntyy näkyviin menneet ja tulevat palaverit, viimeisimmät dokumentit palavereista sekä niissä tehdyt päätökset.

Agenda voidaan tallentaa pohjaksi, jota voidaan käyttää jatkossa hyödyksi  uusissa kokouksissa. Kokouksen pöytäkirjan pystyy myös tallentamaan pdf-tiedostoksi. Agendaan voidaan  myös liittää kuvaus, dokumentteja, linkkejä, tehtäviä, päätöksiä ja muistioita​.

Kaikki kokoukset listaantuvat aikajärjestyksessä ja niistä pääsee myös tarkastelemaan sekä muokkaamaan kokouksen sisältöä. Jokaisen kokouksen liitteet löytyvät omalta dokumentit -välilehdeltä.

Kokousten aikana tehdyistä päätöksistä voidaan tehdä tehtäviä, joille merkitään vastuuhenkilö. Tehtävien etenemistä on myös helppo seurata tätä kautta.

Kokoukset on mahdollista myös lisätä omaan Outlook –kalenteriin iCal –toiminnon kautta​.

Yhteistyökumppanit

Nettisivuillemme on nyt julkaistu uusi Yhteistyökumppanit -sivu, josta löydät kaikki hienot yhteistyökumppanimme. Sivulta pääset lukemaan lisää kanssamme toimivista yrityksistä sekä yhteistyöstämme. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan yhteistyökumppaneihimme:

www.derigo.fi/yhteistyokumppanit/

 

X

Yhteydenottopyyntö:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.