Ajankohtaista

Pro3 -järjestelmän käyttäjätyytyväisyys erinomaisella tasolla

Derigo Oy toteutti asiakkailleen Pro3 -järjestelmän käyttäjäkyselyn keväällä 2023. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Pro3 -järjestelmän käyttökokemuksia, jonka avulla järjestelmää voidaan kehittää entistä käyttäjäystävällisemmäksi.

Kyselyyn saatiin runsaasti vastauksia ja erinomaisia kehitysideoita eri käyttäjäryhmistä ja yrityksistä. Vastausten perusteella oli erittäin hienoa huomata, että jopa yli 65% vastaajista käyttää Pro3 -järjestelmää päivittäin ja 24% viikoittain sekä konttorilla että työmailla.

Kyselyn mukaan eniten käytettyjä toiminnallisuuksia projektien hallinnassa ovat projektitiedon tallentaminen ja etsiminen, vakiolomakepohjien hakeminen sekä tehtävien hallinta. Järjestelmän laajennuksista erityisen hyödyllisiksi koettiin hankintapakettien ja tarjouspyyntöjen hallinta, sähköiset lomakkeet ja yleiset työtilat.

Kyselyssä selvitettiin myös, millä osa-alueilla Pro3 -järjestelmä on tuonut hyötyä tai helpottanut käyttäjien työntekoa. Toiminnallisuuksista hyödyllisimmiksi koettiin dokumenttien haku, prosessin mukainen toimintatapa sekä ajantasaisen tiedon jako projektiryhmien jäsenten välillä.

Vapaan palautteen perusteella vastaajat kokivat, että järjestelmää käyttämällä projektien johtaminen ja ajan säästö on tehostunut merkittävästi. Erityisesti esiin nousivat tehtävien hallinta sekä prosessien toimintaohjeiden ja laatudokumentaation helppo löydettävyys.

”Derigon kanssa yhteistyö ja yhteiskehittäminen on erittäin sujuvaa ja mutkakonta. Mielestäni Derigo on erittäin korkealaatuinen toimija, jota voi varauksetta suositella kenelle tahansa kiinteistö- ja rakentamisalan parissa työskentelevälle.”

”Pro3 on ollut parhaimpia digiloikkia mitä on viime aikoina kehitetty.”

Pro3 -järjestelmä tukemaan Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n yhtenäisten toimintamallien kehittämistä

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3-järjestelmän käyttöönotosta.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva uudis- ja korjausrakentamisen ammattilainen. Yrityksellä on yli 30 vuoden kokemus monenlaisista rakennusprojekteista. Uudenmaan Mestari-Rakentajat esimerkiksi saneeraavat kaikenlaisia rakennuksia asuin- ja toimitilakiinteistöistä, palvelutaloihin ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Lisäksi he toteuttavat viihtyisiä uudisasuntoja pien- ja kerrostaloihin.

Järjestelmävalinnassa Uudenmaan Mestari-Rakentajien keskeisenä tavoitteena oli mahdollisimman hyvä tuki yrityksen yhtenäisten toimintamallien kehittämiselle sekä ajantasaisen tiedon tuottaminen projektien etenemisestä yrityksen sisällä. Yhtenä tärkeänä valintakriteerinä oli myös Derigon tehokas järjestelmän käyttöönottoprosessi, jonka aikana järjestelmään kuvataan yrityksen toimintamallit ja toimintaohjeet asiakkaan avainhenkilöiden sekä Derigon asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Järjestelmän ytimenä on Pro3 projektinhallintamoduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektinhallinnan toiminnallisuuksien lisäksi Pro3-järjestelmällä tehostetaan projektien dokumentointia ja raportointia sähköisten lomakkeiden avulla. Projektinhallintamoduulin lisäksi käyttöön otetaan myös Pro3 hankintapakettien ja tarjouspyyntöjen hallinta –laajennus, jolla saadaan helposti ylläpidettyä projektikohtaisia hankintapaketteja sekä lähetettyä vakioituja ennakkotarjouspyyntöjä, tarjouspyyntöjä, lisäkirjeitä tai tilauksia toimittajille.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on vuonna 1988 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen liikevaihto on noin 35 Meur ja heillä työskentelee 30 alan asiantuntijaa.
www.umr.fi

Uusin hanke Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lla on Helsingin Verkkosaarenrantaan toteutettavan uudiskerrostalon kokonaisurakka. Hankkeeseen toteutetaan 81 muuntojoustavaa vuokra-asuntoa ja liiketiloja.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

Luotettava kumppani

Derigo Oy:lle on jälleen myönnetty Dun & Bradstreetin toimesta korkein AAA-luottoluokitus!

Luottoluokituksia on seitsemän ja suomalaisyrityksistä ainoastaan 2,5 prosenttia kuuluu korkeimpaan luottoluokkaan AAA, joten voimme olla ylpeitä tästä saavutuksesta.

Tämän lisäksi kuulumme heidän kansainvälisesti tunnettuun, maailman parhaaseen mahdolliseen 1 Minimiriskiluokkaan.

Korkeimman luottoluokituksen vaatimuksena ovat keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.

PEMAMEKIN KASVUN TUKENA DERIGON PRO3-JÄRJESTELMÄ

Pemamek Oy on maailman johtava hitsaus- ja tuotantoautomaation toimittaja, jolla on toimipisteet Suomen lisäksi Saksassa, Amerikassa, Brasiliassa, Puolassa, Espanjassa ja Italiassa. Yrityksen palveluksessa on noin 350 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 64,7miljoonaa.

Pemamekin pääkonttorilla Loimaalla tehtiin merkittävä tehdaslaajennus vuonna 2022.

Pro3-järjestelmää on käytetty Pemamek Oy:lla 2019 marraskuusta lähtien. Järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä ovat olleet hyvin tiiviisti mukana Pemamekin projektipäällikkö Samuli Alppiranta sekä projektijohtaja Jani Hollo.

Jani Hollo (vas.) ja Samuli Alppiranta (oik.) käyttävät Pro3:a tehokkaasti oman työnsä tukena.

Jani Hollo on työskennellyt Pemamekilla vuodesta 2006 lähtien ja tehnyt alusta asti projektityötä ensin projektipäällikkönä ja myöhemmin projektijohtajana. Hollo on Pro3- järjestelmän niin kutsuttu heavy user, joka käyttää järjestelmää tehokkaasti oman työnsä tukena ja on myös järjestelmäprojektin omistaja.

Samuli Alppiranta toimii Pemamekin projektipäällikkönä ja Pro3 pääkäyttäjänä.

Projektipäällikkö Samuli Alppiranta on työskennellyt Pemamekilla 5 vuotta. Alppirannan toimenkuvaan kuuluu projektien läpivienti aina suunnittelusta asiakkaalle luovutukseen asti. Alppiranta toimii Pro3 järjestelmän pääkäyttäjänä, jolloin hän järjestelmän päivittäisen käytön lisäksi vastaa mm. järjestelmän sisällön ja toimintojen muokkauksesta sekä toimii yrityksen Pro3 käyttäjien tukena.

Tavoitteena yhtenäiset toimintamallit yrityksen kasvun tueksi

Pemamekin toiminnan laajentuessa ja henkilömäärän kasvaessa haluttiin yhdenmukaistaa yrityksen toimintamalleja jota varten tarvittiin järjestelmä, joka ohjaa työntekijöitä toimimaan yrityksessä määriteltyjen prosessien ja toimintaohjeiden mukaisesti. Hollon mukaan haluttiin myös järjestelmä, jonka avulla voitaisiin helposti näyttää yhdenmukainen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen ulkoisissa laatuauditoinneissa.

Vertailujen jälkeen Pemamek valitsi Pro3 -järjestelmän, jonka he kokivat vastaavan parhaiten heidän asettamiaan toiminnallisia kriteereitä.

Järjestelmän valinnassa vaihtoehtoina oli erilaisia laajoja ja monimutkaisia järjestelmiä, jotka koettiin kuitenkin liian raskaiksi erityisesti järjestelmän sisällön ja toimintojen asiakaskohtaisten konfigurointien osalta. Tämän lisäksi haluttiin, että järjestelmä olisi tarpeeksi ketterä ja muokattavissa oleva Pemamekin toiminnan kasvaessa voimakkaasti.

”Pyrimme tunnistamaan meille erityisen tärkeät asiat ja saamaan niitä vastaava järjestelmä. Halusimme myös varmistaa, että uusi järjestelmä ohjaa meitä toimimaan sertifioidun laatujärjestelmämme mukaisesti, kun projekteja viedään läpi”, summaa Hollo.

Pro3 -järjestelmän käyttöönotto

Derigon ja Pemamekin yhteistyö alkoi marraskuussa 2019. Pemamekilla oli jo visio siitä, mitä järjestelmään halutaan ja mitä sisältö mahdollisesti voisi olla, joten lähtökohdat olivat melko selkeät. Helmikuussa 2020 yrityksellä oli jo ensimmäinen versio testikäytössä ja järjestelmää alettiin ottaa käyttöön pikkuhiljaa projektiosastoilla projekti kerrallaan. Käyttöönotto kesti kokonaisuudessaan noin neljä kuukautta. Käyttöönoton aikana Pemamekin ja Derigon yhteinen projektiryhmä tekivät jatkuvaa yhteistyötä varmistaen laadukkaan lopputuloksen.

Käyttöönotto aloitettiin projektinhallintajärjestelmällä, jonka jälkeen on otettu käyttöön erilaisia Pro3 laajennuksia, esimerkiksi riskienhallinta, sähköiset lomakkeet ja salkkuraportti. Jani Hollon mukaan järjestelmän käyttöä halutaan jatkossakin laajentaa askel kerrallaan toiminnan laajentuessa mm. uusien Pro3 laajennusten ja järjestelmien välisten integraatioiden avulla.

Pro3 käyttökokemuksia

Pro3 on ensisijainen järjestelmä Pemamekin projektiosastolle, jonka lisäksi suunnittelu ja operatiivinen toiminta hyödyntävät järjestelmää. Myös yrityksen laatu- ja kehitysasiat ovat järjestelmässä, josta löytyvät mm. kaikki laatujärjestelmään liittyvät tiedot sekä sisäisiin hankkeisiin liittyvät tiedostot.

Projektin työtilasta Alppiranta kertoo löytävänsä projektiin liittyvät tiedostot ja tiedot helposti, sekä tietää mitä missäkin vaiheessa projektia pitää tehdä. Lisäksi hän näkee koko yrityksen projektien salkkuraportista hyvän kokonaiskuvan esim. aikatauluista ja kuormituksista.

Pro3:sta käytetään Pemamekilla päivittäin esim. dokumenttien lukemiseen, tärkeiden sähköpostien tallennukseen, tehtävien hallintaan sekä projektin päätapahtumien seurantaan.

Lisäksi Hollon mukaan johtoa varten määritellyistä raportointinäkymistä voidaan kätevästi näyttää projektien eri vaiheiden reaaliaikaiset tilanteet.

”Projektit voivat kestää useammankin vuoden, joten kun täytyy palata aiemmin tuotettuun oleelliseen tietoon, sen voi hakea kätevästi Pro3:sta”, Hollo kertoo.

Samuli Alppiranta kertoo järjestelmän muistuttavan hänelle, mitä tehtäviä tulisi milloinkin tehdä ja missä aikataulussa, sekä mitä projekteilla tulee seuraavaksi tapahtumaan. ”Asiat tulevat tehtyä aikataulussa ja järjestelmä ohjaa käyttäjää projektin etenemisen mukaisesti. Lisäksi laajojen hakutoimintojen avulla dokumenttien haku on todella tehokasta”, Alppiranta toteaa.

Pro3- käyttäjät ovat Alppirannan mukaan olleet tyytyväisiä järjestelmään eikä negatiivista palautetta ole juurikaan tullut. Pääkäyttäjänä Alppiranta on saanut joitain kehitysideoita mm. erilaisiin lomakkeisiin, joita hän pystyy luomaan ja muokkaamaan tarpeiden mukaan.

Järjestelmän pääkäyttäjillä on Derigon omat palveluvastaavat, joilta saa tarvittaessa tukea järjestelmän käytössä ja kehityksessä. ”Saamme hyvää tukea järjestelmän käytössä ja kommunikointi on toiminut hyvin. Saamme aina nopeasti vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin”, Alppiranta kommentoi.

Pemamek Oy on maailman johtava hitsaus- ja tuotantoautomaation toimittaja.

Uuden toimintamallin tuottamat hyödyt

Pemamekilla koetaan tärkeäksi, että he voivat varmistaa toimivansa projekteissa samalla tavalla ja että kriittinen projektidokumentaatio on tallessa ja varmistettuna, eikä ihmisten omilla tietokoneilla tai sattumanvaraisessa järjestyksessä verkkolevyillä. ”Päivittäinen työ projekteissa helpottuu Pro3- järjestelmän avulla, kun esimerkiksi muistiot, tärkeät sähköpostit, kriittisimmät dokumentit ja projektiraportit löytyvät helposti tietyistä paikoista ja ovat aina ajan tasalla”, Alppiranta kommentoi.

Hollon mukaan järjestelmän avulla he voivat antaa myös asiakkaalle erittäin laadukkaan kuvan toiminnastaan, koska heillä on vakioitu tapa toimia ja he pystyvät esittämään helposti tarvittavat dokumentit. Esimerkiksi riskienhallintatyökalulla raportoidut riskit ovat Pro3:n avulla helppo esittää. ”Pro3 säästää aikaa, kun johtamisjärjestelmään pohjautuvat dokumenttipohjat ja toimintamallit tulevat automaattisesti järjestelmästä. Näin myös asiakkaamme voivat olla varmoja, että toimimme laadukkaasti ja yhtenäisen toimintamallin mukaisesti”, Hollo summaa.

Pemamekilla on oltu erittäin tyytyväisiä järjestelmän muokattavuuteen heidän tarpeitaan vastaavaksi. ”Erityisen hyvää Derigon palvelussa on ollut se, että olemme saaneet aina apua kun olemme sitä tarvinneet. Ongelmiimme on löytynyt ratkaisuja ja järjestelmää on saatu muokattua meidän näköiseksemme. Isoissa järjestelmissä olisi jäänyt paljon osioita käyttämättä ja muunneltavuus olisi ollut todella vaikeaa”, Hollo kertoo.

”Voimme suositella Pro3- järjestelmää yrityksille, joiden tahtotilana on yhdenmukaistaa toimintamalleja, parantaa yrityksen sekä projektien ohjattavuutta ja tuottavuutta”, Hollo ja Alppiranta kommentoivat.

Pro3 tietoturva-auditointi

Derigo Oy halusi varmistaa, että Pro3 järjestelmä kattaa korkeimman luokan tietoturvavaatimukset ja toteutti kevään ja kesän aikana 2NS – Second Nature Security Oy:n toimesta kokonaisvaltaisen Pro3 tietoturva-auditoinnin.

2NS on riippumaton ja vakaasti kasvava suomalainen tietoturvayritys. Auditoinnin tarkoituksena oli arvioida Pro3 järjestelmän tietoturvaa sekä paikantaa mahdollisia tietoturvapuutteita.

2NS:n tekemän auditoinnin perusteella voitiin todeta, että Derigon Pro3 palvelu on toteutettu erittäin tietoturvallisesti, eikä järjestelmän auditoinnissa löytynyt mitään kriittisiä, korkean tai kohtalaisen vakavia haavoittuvuuksia.

Tarkastusmetodi perustui alan standardeihin ja parhaisiin käytäntöihin, kuten OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) ja OWASP (Open Web Application Security Project).

Lue lisää tietoturvatestauksesta täältä!

Derigo Oy pääsi Dun & Bradstreet 1 Minimiriskiluokkaan!

Derigo Oy on päässyt Dun & Bradstreetin kansainvälisesti tunnettuun, maailman parhaaseen mahdolliseen 1 Minimiriskiluokkaan!

Riskiluokkia on neljä. Vaatimuksena parhaaseen mahdolliseen 1. Miniriski/Luottoluokkaan pääsemiselle ovat mm. keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen.  Suomalaisyrityksistä vain pieni osa kuuluu kyseiseen luokkaan, joten olemme erittäin ylpeitä tästä saavutuksesta.

D&B on maailman johtava yritys- ja luottotietojen tarjoaja ja perustettu Yhdysvalloissa jo vuonna 1841. D&B:n tietokanta sisältää tietoja yli 210 miljoonasta yrityksestä eri puolilta maailmaa. Tiedonkeruu tapahtuu järjestelmällisesti yli 220 maassa.

Bisnode on jälleen myöntänyt Derigo Oy:lle korkeimman AAA-luottoluokituksen!

Bisnode on jälleen myöntänyt Derigo Oy:lle korkeimman AAA-luottoluokituksen.

Vaatimuksena AAA-luottoluokkaan pääsemiselle on muun muassa keskimääräistä paremmat talouden tunnusluvut, positiivinen tausta ja maksukäyttäytyminen sekä riittävä toiminnan volyymi.

Bisnoden luottoluokitus perustuu Pohjoismaissa vakiintuneeseen AAA-luottoluokitusjärjestelmään, jonka perusteella Bisnode on vuodesta 1993 luokitellut ajantasaisesti suomalaisyritysten luottokelpoisuuden. Luokitusta päivitetään joka päivä ja se on ajantasaisempi kuin mikään muu luottoluokitus.

Haluamme olla luotettava ja vastuullinen kumppani, joten tästä voimme olla ylpeitä!

VARTE OY – PRO3 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Varte-konserni on yksi Suomen merkittävimmistä perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä, jonka vahvuutena on monipuolinen osaaminen. Varte on mukana rakentamassa monenlaisia hankkeita: asuinkerrostaloja, toimitiloja, korjausrakentamis- ja teollisuuskohteita sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja.

Toiminnanohjausjärjestelmä on investointi, joka auttaa kilpailukyvyn säilyttämisessä

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yritysten kalleimpia IT-investointeja, mutta myös välttämättömiä hankintoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi toimialalla kuin toimialalla.  Toiminnanohjausjärjestelmätoimittajan valinnalla on kriittinen vaikutus, että halutut edut pystytään saavuttamaan. Verkkopohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät usein myös hankintatoimintaa tehostavia toimintoja, jotka esimerkiksi parantavat toimittajahallintaa.

Modernit työvälineet tehostavat ja helpottavat päivittäistä työskentelyä

Pystyäkseen tarjoamaan henkilöstölle modernit työvälineet tehostamaan ja helpottamaan päivittäistä työskentelyä toimistossa ja työmailla, Varte päätyi vuonna 2020 valitsemaan Derigon Pro3-järjestelmän, joka on työkalu asiakasprojektien sekä sisäisten prosessien seurantaan ja hallintaan, samoin sillä on keskeinen rooli myös projektitoiminnan kehittämisessä.

Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avulla projektitoimitusprosessi digitalisoidaan mahdollisimman kattavasti ja johtamisen tueksi tuodaan raportointinäkymiä, joiden avulla saadaan ajantasainen näkymä projektien tilanteeseen.

Kaikki projektit saatiin mukaan järjestelmään ensimmäisen vuoden aikana

Järjestelmän käyttöönotossa hyödynnettiin Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia, jossa Varten toimintamalli kuvataan Pro3 -järjestelmään. Varten Pro3-järjestelmässä hyödynnettiin myös Derigon ja Congridin järjestelmien integraatiota, jossa mobiilityökaluilla kerättävä data tuodaan Pro3-järjestelmän raportointinäkymiin.

”Järjestelmän käyttöönotto ja koulutus alkoi vuoden 2020 kesällä ja ensimmäinen vuosi menikin pitkälti käyttöönoton puitteissa. Projektithan eivät ajoitu niin, että ne lähtisivät käyntiin samaan aikaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kanssa, joten osassa hankkeita Pro3 on ajettu mukaan kesken projektin ja osassa se on ollut mukana alusta alkaen. Ensimmäisen vuoden aikana saimme kaikki parikymmentä projektia mukaan järjestelmään.” kertoo laatu-, työturvallisuus-, ja kehityspäällikkö Jyri Seppänen.

Koulutuksen sisältö suunnitellaan käyttäjäkohtaisesti

”Puolen vuoden aikana järjestelmän käyttöön koulutettiin eri rooleissa toimivia käyttäjiä toimistolla ja tukitehtävissä. Tuotannon ja hankinnan lisäksi myös kustannuslaskennan, myynnin, markkinoinnin henkilöstö saivat koulutuksen järjestelmän käyttämiseen ja kaikki koulutukset saatiinkin päätökseen 2021 tammikuussa. Hankinnassa järjestelmä on ollut varmasti suurimmassa roolissa, jota varten hankimme lisäosatyökalun toimittajarekisterin käyttöönottamiseksi. Tässä projektissa meitä auttoi yliopisto-opiskelijataustainen harjoittelija, joka puolen vuoden aikana paitsi siivosi vanhaa ja siirsi ajantasaista tietoa toimittajahallintarekisteriin. Hän teki myös gradunsa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta ja sen hankintatyökalun kehityksestä.

Järjestelmän tai ennemminkin työkalun käyttöönotto on helppoa. Derigo koulutti minut ja alussa tukitoiminnoissa apuna toimineen Tatu Peiposen. Tukitoiminnan tarpeen vähentyessä Tatu siirtyi talossa muihin tehtäviin ja sisäinen koulutus tapahtuu nykyisin käytännössä minun toimestani.

Henkilökunnan yleiskoulutus kestää noin kolme tuntia, jossa käydään taustaa läpi aloittaen intrasta, siirtyen projektipuolen kouluttamisen kautta lisätoiminnallisuuksiin. Koulutuksen sisältö on käytännön läheistä ja muuttuu roolien sekä käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämä pitää mielenkiinnon yllä ja henkilökohtaisuuden vuoksi järjestelmä onkin meillä hyvin jalkautunut. Pro3:n vahvuus tulee esiin myös siinä, että monet uudet työntekijät ovat tottuneet käyttämään järjestelmää jo edellisissä työpaikoissaan.

Olemme tehneet paljon pieniä lisätilauksia Derigon suuntaan – hienosäädetty olemassa olevia, kerätty käyttäjäpalautetta. Otimme järjestelmän käyttöön pikaisella aikataululla ja emme takertuneet pikkuseikkoihin, se perusajatus ja idea; rautainen prosessi luotiin hyväksi, mutta käyttöönotolle annettiin mahdollisuuksia kokeilla asioita, mitkä koettiin toimiviksi. Käyttäjät ovat pitäneet, että he ovat voineet vaikuttaa ja antaa palautetta, jonka johdosta asioita onkin muutettu ihan lennostakin.” arvioi Seppänen.

Tunnuslukujen ansiosta olemme viisaampia ja saamme vertailua

”Olemme päässeet kehittämään mm. kojelautanäkymiä, joissa on tehty paljon integraatioita meidän toimittajien tai kumppaneiden järjestelmiin, joissa Pro3 käy hakemassa tietoja, joissa tunnisteena toimii kaikille toimijoille yhteinen projektin työnumero. Mikä parasta, käyttäjien ei tarvitse enää erikseen kirjautua toisen toimijan järjestelmiin, näitä ovat mm. jätehuolto, kalustokeskukset, laatu- ja työturvallisuustyökalut ja talouden järjestelmät.”

”Olemme jalostamassa kertynyttä dataa ja sen avulla tarkentamassa kojetaulunäkymää ja siten esimerkiksi ulkopuolelta voidaan tuoda jätehuollosta toimitettuja jätemääriä jätehuollon palveluihin tai työmaan talousluvut talouden järjestelmistä. Samalla kun meillä on volyymit ja mitä rakennetaan tiedossa jo Pro3:ssa eli paljonko neliötä ja bruttokuutioita rakennetaan. Näiden tietojen pohjalta pystymme johtamaan ja laskemaan erilaisia tietoa lisääviä ja vertailukelpoisia tunnuslukuja sekä toteuttamaan tavoitteellisia mittareita projektiemme eri osa-alueille.” Seppänen kertoo.

Kehitämme tuotetta kumppaneina

”Yhteistyö Derigon kanssa on toiminut hienosti ja olemme saaneet toteutettua haluamamme muutokset ja uusiakin tilauksia on jo laitettu sisään, esim. työturvallisuuden raportointia tullaan kehittämään jatkossa. Projektinhallinnan lisäksi järjestelmää hyödynnetään myös Pro3 laajennusten avulla yrityksen sisäisessä viestinnässä ja toimittajien hallinnassa sekä laadun varmistamisessa.

Vuoropuhelu on toiminut molempiin suuntiin ja jos olemme miettineet jotain ratkaisua, niin Derigo on kertonut tilanteen ja tehnyt myös taustatyötä selvittäessään; mitä maailmalla on tarjolla, miten niitä on toteutettu ja mitä Derigo pystyy tekemään toiveen toteuttamiseksi. Me olemme sitten yhdessä rehellisesti punninneet, miten Varten kannattaa asian kanssa edetä, tarkoitti se sitten Derigon ratkaisua tai jotain muuta. Tämä kertoo yhteistyön syvyydestä ja syntyneestä luottamussuhteesta”, kiittelee Seppänen.

Yhteinen alustaratkaisu auttaa kehitystyössä

”Tulevaisuudessa tekoäly tulee varmasti vahvemmin mukaan helpottamaan arkisia rutiineja, mutta rakentamisessa ollaan vielä aika kaukana teollisesta tehdastuotannosta, vaikka esivalmistusasteet jatkuvasti tuotteilla lisääntyvätkin. Toki pitää muistaa, että valinnat eivät ole yksi meidän käsissämme, vaan meillä on mukana myös viranomaiset, lainsäädäntö jne., jotka määrittelevät vaatimukset. Näihin muutoksiin meidän on oltava valmiita ja pystyttävä reagoimaan, joten siksi haluammekin olla tekemisessä alustaratkaisun kanssa, joka on käytössä usealla meidän alamme yrityksellä ja josta haetaan kehityspintaa.” summaa Jyri Seppänen.

 

Derigo ja Congrid mukana DigiTre-tapahtumassa

Yhteistyökumppanit Derigo Oy ja Congrid osallistuvat yhdessä DigITre-tapahtumaan, joka järjestetään 14.–15. kesäkuuta Tampereen Nokia Arenalla.

DigITre on ICT-alan ammattitapahtuma, joka tarjoaa ratkaisuja erilaisiin IT-pulmiin case-esimerkkien avulla. Esillä ovat kiinnostavimmat ja työarkea helpottavat ohjelmistot, palvelut sekä koneet ja laitteet, joihin perehdytään käytännön esimerkkien kautta.

Congrid ja Derigo ovat luoneet yhteistyössä ohjelmistojen välisen integraation. Rakennusalan tarpeisiin kehitetty raportointinäkymä parantaa rakentamisen kokonaislaadun ja työturvallisuuden hallintaa. Ratkaisu yhdistää Derigo Pro3® -ja Congrid -järjestelmien parhaat puolet helppokäyttöiseksi ja saumattomaksi kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonkulun työmaalta ylimpään johtoon asti.

Tapahtuman aikana messujen päälavalla kuullaan monia kiinnostavia puheenvuoroja, joista yksi on Derigon ja Congridin Varte Oy:n case-esimerkki. Varten laatu- ja työturvallisuuspäällikkö sekä kehityspäällikkö Jyri Seppänen kertoo, miten projektitoimintaa on tehostettu Varte Oy:llä ottamalla käyttöön Derigon Pro3 ja Congrid -järjestelmät. Puheenvuoro on tiistaina 14.06. klo 13:45 päälavalla.

Yritysten yhteinen messuosasto on nro 616. Tervetuloa tapaamaan yritysten henkilöstöä ja tutustumaan tuotteisiin.

X

Yhteydenottopyyntö:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.