Ajankohtaista

Pro3 asiakaskysely 2020

Derigo Oy toteutti Pro3 asiakaskyselyn vuoden 2019 keväällä. Kysely uusittiin kesällä 2020, jolloin kysely lähetettiin kaikille Pro3 käyttäjille. Vastauksia tuli kiitettävästi ja haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Vastauksenne antavat meille arvokasta tietoa, jotta voimme kehittää Pro3:sta entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Vastaajista enemmistö työskentelee projektin toteutuksessa. Oli hienoa todeta, että suurin osa käyttäjistä käyttää Pro3:sta päivittäin tai vähintään muutaman kerran viikossa. Järjestelmää käytetään eniten tiedon tallentamiseen ja etsimiseen, sekä raportointiin ja tilannetiedon saamiseen.

Kyselyssä Pro3 käyttäjät merkitsivät eniten käyttämiään toimintoja, joista kärkeen nousivat seurattavat projektini, sähköiset lomakkeet, vakiolomakepohjat sekä toimintaohjeet. Käyttäjien mukaan heidän työssään Pro3 on tuonut hyötyä muun muassa prosessin mukaisessa toimintatavassa, dokumenttien haussa ja laatudokumentaation  löydettävyydessä.

Kyselyyn sai antaa myös vapaata palautetta Pro3:sta ja sen toiminnoista. Järjestelmän jatkokehittämiseen saatiin hyviä ideoita, joita tullaan toteuttamaan tulevissa versiopäivityksissä. Käyttäjäyrityksiltä toivottiin myös selkeyttä kuvattuihin toimintamalleihin sekä lisää käyttäjäkoulutusta.

Haluamme kiittää vielä vastaajia ja asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä!

Congrid ja Derigo aloittivat yhteistyön – Toimimalla yhdessä saavutetaan asiakasta ja toimialaa hyödyttäviä synergioita

ICT-palvelutuottajat Congrid ja Derigo ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on edistää toimialan kehitystä parantamalla kokonaislaadun ja työturvallisuuden hallintaa työmaalta ylimpään johtoon asti. Suomalaisyritysten luoma ratkaisu edistää rakennusalan laadunhallinnan prosesseja tarjoamalla valmiiksi toimialan tarpeisiin sovitetun laadun- ja turvallisuuden raportointinäkymän. Ratkaisussa on yhdistetty Derigon Pro3 -projektihallintatyökalu ja Congrid-järjestelmät avointen rajapintojen avulla.

Perinteisellä toimialalla on siirrytty vaiheeseen, jossa toimintaprosesseja digitalisoidaan vauhdilla hyödyntämällä moderneja ICT-ratkaisuja. Congrid ja Derigo haluavat palvella rakennusalaa tuottaen uusia ratkaisumalleja auttamaan yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä.

”Toimialan digitalisoinnin myötä tietoa kerätään systemaattisesti eri lähteistä tukemaan päätöksentekoa. Ongelmana on tiedon hajautuminen erillisiin järjestelmiin. Tähän halusimme Derigon kanssa tuoda helpotusta. Yhteistyömme tuo asiakkaillemme ainutlaatuisen järjestelmäkokonaisuuden laadun- ja turvallisuuden johtamiseen”, kertoo Congridin toimitusjohtaja Timo Makkonen.

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyön hyötyjä loppukäyttäjälle ovat parantunut työturvallisuus ja asiakastyytyväisyys, tehostettu kustannustehokkuus ja tiedolla johtaminen. Kun ajankohtainen tieto on saatavilla ja helposti ymmärrettävässä muodossa, eri toimipisteiden ja työmaiden turvallisuustasoja voidaan verrata keskenään. Tämä mahdollistaa sen, että poikkeamiin voidaan reagoida välittömästi ja täten parantaa tilannetiedon läpinäkyvyyttä kaikilla tasoilla.

”Olemme jo vuosia tehneet osittaista yhteistyötä samoissa asiakkuuksissa, joten oli luontevaa syventää yhteistyötä entisestään, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavamman järjestelmäkokonaisuuden projektien digitalisointiin. Yhteistyö avaa myös uusia mahdollisuuksia kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen molemmille yhtiöille”, toteaa Derigo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vornanen.

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusalan ohjelmistoyritys Congrid on kehittänyt digitaalisen alustan rakennustyömaan laadun- ja työturvallisuuden hallintaan ja valvontaan. Rakennusalan ammattilaisten vuonna 2013 perustama yritys edistää rakennushankkeiden laatujohtamista tiedolla, jonka avulla eri osapuolet ymmärtävät, mitä on rakennettu ja miksi. Tiedonhallintaan ja prosessien kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys Derigo tarjoaa digitaalisia ratkaisuja toimintamallien sujuvaan käyttöönottoon ja niiden jalkauttamisen koko organisaatiossa. Yrityksen päätuote, Pro3-järjestelmä, tarjoaa käyttäjille sähköisen työtilan projektien toteutukseen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa yrityksen toimintatavat, dokumentit ja taustajärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoa:

Timo Makkonen
Toimitusjohtaja
(+358) 44 716 7200
timo@congrid.fi
Congrid Oy

Jukka Vornanen
Toimitusjohtaja
(+358) 400 265 242
jukka.vornanen@derigo.fi
Derigo Oy

Congridin perusti vuonna 2013 ryhmä työmaapäälliköitä, jotka olivat turhautuneet käyttämään kynää, paperia ja Excel-tiedostoja rakennustyömaiden laadun ja turvallisuuden hallintaan. Congrid-ohjelmisto tarjoaa käyttäjille alustan laadun ja turvallisuuden hallintaan kaikissa rakennushankkeissa. Congrid pienentää laatukustannuksia, parantaa turvallisuutta ja maksimoi työmaan tuottavuuden. Asiakkaat ovat merkittäviä rakennuttajia, rakennusyrityksiä, urakoitsijoita ja niiden alihankkijoita Pohjoismaissa. www.congrid.fi.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. www.derigo.fi.

 

Case study, Blanchard Wells

Blanchard Wells on ottanut käyttöön Derigon Pro3-järjestelmän kaikissa toiminnoissaan tarjotakseen  modernin projektinhallinnan työvälineen, mukaan lukien koulutusrekisterin lisäosat ja kaluston hallinta.

Derigo toimitti Pro3 toteutuksen avaimet käteen -projektina, joka kattoi seuraavat osa-alueet: projektisuunnittelu, projektinhallinta, järjestelmän asennus ja koulutus yrityksen pääkäyttäjälle.

Lue lisää aiheesta täältä

Blanchard Wells on vuonna 2000 perustettu konserni, johon kuuluu kuusi yritystä. He tarjoavat markkinoiden johtavia palveluita maa- ja vesirakentamisen, pohjarakenteiden ja teräsbetonirunkojen rakentamisessa maan arvostetuimmille pääurakoitsijoille, kehittäjille ja talonrakentajille.

https://blanchardwells.co.uk/

Hanna Vornanen Derigon tiimiin vahvistamaan somemarkkinointia ja viestintää

Hanna Vornanen (23) valmistui Turun ammattikorkeakoulusta tradenomiksi syksyllä 2019. Opinnäytetyönsä hän teki Derigolle, jossa käsiteltiin projektinhallintaa ja sen kehittämistä digitalisaatiota hyödyntämällä.

Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä Derigon asiakkaat ovat Derigon Pro3 projektinhallintajärjestelmästä ja sen käytöstä. Tutkimuksen tuloksia on jo hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään Pro3 tuotekehityksessä. Tutkimuksesta saatiin arvokasta tietoa, miten järjestelmää voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi ja projektitoiminnan digitalisaatiota tukevaksi tuotteeksi.

Tutkimuksen avulla saatiin myös käsitys siitä, mihin tämän hetkiset asiakkaat ovat jo tyytyväisiä, ja mitä uusia toiminnallisuuksia he toivovat järjestelmään. Kyselystä saadun tiedon perusteella Derigo on alkanut jo kehittämään mm. mobiilisovelluksia, jotka ovat jo asiakkaiden testikäytössä.
Hanna on jatkanut tämän myötä Derigon tiimissä markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä 1.10.2019 lähtien.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261092/Vornanen_Hanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Futurebuild 2020-tapahtuma

Lontoo, 3.-5.3.2020

Olemme paikalla Futurebuild 2020 tapahtumassa. Tapahtuma kokoaa 27,000 teollisuuden alan vaikuttajaa yhteen viemään rakennusalan digitaalista muutosta eteenpäin.

Futurebuild tapahtuma keskittyy rakentamisen ja ympäristön kehittämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoa tapahtumasta löydät täältä:
https://www.futurebuild.co.uk/welcome

Derigo ja Exsoe yhteistyöhön

Derigo ja Pro3 jatkavat kasvua ja vahvistamme osaamistamme asiakkuuksien johtamisessa, myynnissä, konsultoinnissa ja käyttöönotoissa.

Exsoe täydentää Derigon kokonaisuutta vahvalla myynnin ja asiakkuuksien johtamisen liiketoimintaosaamisella.
Exsoen partnerilla Petri Tarjamolla on pitkä kokemus asiakkuuksien ja myynnin johto- ja kehitystehtävistä mm. Fujitsulta ja Konica Minoltalta. Lisäksi Petri on toiminut Circulos Toimitusjohtajien Vertaispöydän puhemiehenä liiketoiminnan, strategian ja kehittämisen alueella.

”Olen ollut Derigon perustajien kanssa tekemisissä jo kohta 15 vuotta” toteaa Petri Tarjamo. ”Fujitsun aikoihin he olivat ensin asiakkaana ja myöhemmin kumppanina kehitys-, konsultointi- ja käyttöönottoprojekteissa. Kun itse olin  Konica Minoltalla myyntijohtajana, otin Pro3:n käyttöön ratkaisu- ja projektimyynnissä.” Derigon ja Exsoen yhteistyön pohjalla on siis pitkä kokemus sekä itse järjestelmästä että sen hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Lisätietoa:

Exsoe Oy – Petri Tarjamo, Toimitusjohtaja, puh. 050 322 7019, petri.tarjamo@exsoe.fi

Derigo Oy – Jussi Rantala, Operatiivinen johtaja, puh. 0400 200 005, jussi.rantala@derigo.fi

 

Exsoe Oy  on teknologian ja digitaalisten ratkaisujen liiketoimintalähtöisen hyödyntämisen asiantuntija. Exsoen osaamisaluetta on tietotyön, myynnin, asiakkuuden- ja palvelunhallinnan, projektien ja johtamisen kehittäminen teknologian mahdollistamien uusien toimintamallien ja tapojen avulla.

Derigo Oy on vahva projektitoiminnan ja liiketoiminnan kehittämisen osaaja. Derigon Pro3 – tuoteperhe palvelee erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3-järjestelmällä on tuhansia käyttäjiä sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

TERVETULOA TIIMIIMME PEKKA AALTO

Minulla on ilo toivottaa IT-alan kaupallinen konkari DI Pekka Aalto (48) tervetulleeksi osaksi Derigo Oy:n tiimiä.

Pekka on nimitetty Derigo Oy:n Kaupalliseksi johtajaksi 16.8. alkaen.

Uuteen tehtäväänsä Pekka siirtyy Esri Finland Oy:n palveluksesta,jossa hän on vastannut mm. kiinteistö- ja rakennustoimialasta.

Pekka on uransa aikana työskennellyt useassa eri tietotekniikan alan yrityksessä, joissa hänen tehtäviensä pääpaino on ollut kehittää asiakkaille ratkaisuja, joilla voidaan maksimoida tietojärjestelmien ja digitalisaation tuottama liiketoiminnallinen hyöty.

Pekka tulee osallistumaan aktiivisesti Derigon nykyisiin asiakkuuksiin liittyvien tuotteiden ja palvelun kehittämiseen sekä päivittäiseen myynti- ja markkinointitoimintaan.

Tämän lisäksi Pekan vastuulle kuuluu kumppanuuksien ja kansainvälisten toimintojen kehittäminen.

Jukka Vornanen
Toimitusjohtaja
Derigo Oy

ARE OY VALITSI DERIGON PRO3 PROJEKTINHALLINTAJÄRJESTELMÄN

Talotekniikkayhtiö Are on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 projektinhallintajärjestelmän toimitus- ja ylläpitosopimuksesta.

Pro3-järjestelmä tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumentit, taustajärjestelmät sekä laatujärjestelmän toimivaksi ja helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä tehostaa toimintoja myös työmailla mobiilitoimintojen avulla.

Järjestelmä otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

”Aren liiketoimintajohtaja Vesa Hakkaraisen mukaan järjestelmän avulla projektien koko elinkaaren aikainen hallinta tehostuu aina suunnittelusta kohteen ylläpitoon saakka. Järjestelmään mallinnetaan Aren standardoitu projektinhallintaprosessi. Tämä vähentää projektien riskejä sekä mahdollistaa laadukkaamman ja läpinäkyvämmän toiminnan. Uusi projektinhallintajärjestelmä ja -prosessi on oleellinen osa Aren toiminnan digitalisointia, jonka avulla parannetaan toiminnan tuottavuutta sekä asiakaspalvelua projekteissa.”

Lisätietoja:

Are Oy, Vesa Hakkarainen, liiketoimintajohtaja, puh. 040 300 5181 vesa.hakkarainen@are.fi

Derigo Oy, Jukka Vornanen, toimitusjohtaja, puh. 040 026 5242,
jukka.vornanen@derigo.fiwww.derigo.fi

Are on Suomen suurin talotekniikkatalo. Koko elinkaaren kattavat talotekniikkaurakoinnin ja kiinteistön ylläpidon palvelut takaavat asiakkaidemme tilojen energiatehokkuuden ja miellyttävät sisäolosuhteet. Panostamme erityisesti älykkääseen tekniseen ylläpitoon ja kehittämäämme Are Sensus -matalaenergiajärjestelmään. Yli 100-vuotias Are-konserni työllistää noin 2 800 henkilöä. Palvelemme asiakkaitamme 25 paikkakunnalla Suomessa ja lisäksi Venäjällä, Pietarissa.

Derigo on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo Oy on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

 

X

Yhteydenottopyyntö: