Ajankohtaista

ESP KONSERNI OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

ESP on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan.

Projektin tavoitteena on tehostaa ESP:n toimintaa luomalla yhtenäiset projektin toteutuksen toimintamallit ja käytännöt.  Uudessa toimintamallissa vakioidaan myös käytettävät dokumentit sekä otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet. Sähköisten mobiililomakkeiden avulla tieto siirtyy reaaliaikaisesti työmaalta toimistoon. Tietoa voidaan uudelleen käyttää tehokkaasti mm. raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

”ESP:n konsernijohtaja Veli-Markku Niemisen mukaan yrityksen strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä entistä laadukkaampi projektin toteutusmalli. Pro3 -järjestelmän avulla voidaan varmistaa hallittu kasvu sekä vakioidut ja laadukkaat toimintamallit”.

Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu syksyn 2020 aikana.

Lisätietoa hankkeesta:

ESP Konserni – Veli-Markku Nieminen, Konsernijohtaja. Puh. 040 0241 708 veli-markku.nieminen@espoy.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400-265242 jukka.vornanen@derigo.fi

ESP konserni on uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistunut yritysryhmä, joka tuottaa kaikki LVIS-palvelut luotettavasti ja laadukkaasti. ESP- konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 36,3 m€ ja henkilöstömäärä on n. 200.

Konserni koostuu kuudesta kokeneesta talotekniikka-alan yrityksestä. ESP-konserniin kuuluvat ESP Suomi Oy (Jyväskylä ja Helsinki), ESP Tekniikka Oy, KLA Talotekniikka Oy, Sähköneliö Oy, Hämeen Air Service Oy sekä Pertunmaan LVI-asennus Oy.

Yhtiö on toteuttanut menestyksellisesti asuin-, toimitila-, liike- ja teollisuuskohteita. Heidän ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön avulla luodaan asiakkaille lisäarvoa, joka minimoi investointien riskit ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset laadusta tinkimättä.
www.espoy.fi

ESP toteutti sähköurakan KSSHP Sairaala Novan parkkihallissa ja IVS-urakan valmistuskeittiössä 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

Derigo ja Congrid yhteistyöhön Pohjola Rakennuksen kanssa – Tavoitteena edistää rakennusalan digitalisaatiota ja läpinäkyvyyttä

Pohjola Rakennus on valinnut Derigon ja Congridin laadun- ja turvallisuushallinnan kumppanikseen. Kaikki Pohjola Rakennuksen projektien keskeiset tiedot ja mittarit ovat jatkossa saatavilla yhdestä raportointi- ja seurantatyökalusta.

Rakennushankkeisiin sisältyy yleensä satoja pieniä ja isoja tehtäviä, joiden valmiiksi saattaminen edellyttää hyviä suunnittelutaitoja ja -työkaluja.

Derigon Pro3-projektihallintaohjelmiston ja Congrid-järjestelmän avointen rajapintojen avulla Pohjola Rakennukselle luotiin raportointinäkymä, jonka ansiosta reaaliaikaista dataa kulkee työmailta aina ylimpään johtoon asti. Keskeisiä hyötyjä ovat erityisesti läpinäkyvyys, turvallisuusjohtamisen tehostaminen ja syntyvät kustannussäästöt.

“Ratkaisu toi projektinhallinnalle selkeän ja käyttäjäystävällisen raportointityökalun. Käyttäjä pystyy helposti ymmärtämään prosessin kulun, kun järjestelmästä löytyvät ajantasaiset tiedot tukevat häntä. Tällöin työn tekeminen on aina prosessin mukaista ja tehokasta. Uusi järjestelmä on ollut meille suuri kehitysaskel, joka helpottaa huomattavasti päivittäistä työtämme”, kertoo Pohjola Rakennuksen tuotantojohtaja Tomi Jukola. Pohjola Rakennus suunnittelee ja rakentaa yli 2 000 kotia vuodessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Derigon tavoitteena on lisätä työmaiden digitalisaatiota toimittamalla asiakkaille valmiita malleja ja ratkaisuja tiedolla johtamiseen projektitoiminnassa. Tiedonkulun parantuessa päätöksenteko perustuu aina ajantasaiseen tietoon.

”Uusi yhteistyö on konkreettinen esimerkki rakennusalan digitalisaatiosta, jossa yhdistyy hyvä loppukäyttäjäkokemus ja siitä kertyvän tiedon hyödyntäminen. Yhteistyön avulla luodaan uusia automaattisia näkymiä liiketoimintatietoon siten, että tieto tarvitsee syöttää vain kerran”, kommentoi Derigo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vornanen.

 

 

 

 

 

 

“Yhteistyössä konkretisoituu alustatalouden mahdollisuudet rakennusalalla. Poistamme siiloja järjestelmien välillä ja tuomme tiedon kentältä läpinäkyvästi johtamisen tueksi”, kertoo toimitusjohtaja Timo Makkonen Congridilta. Yrityksen tavoitteena on auttaa rakennusalaa siirtymään kohti laatu- ja turvallisuuslähtöistä kulttuuria kannustaen eri osapuolia entistä tiiviimpää yhteistyöhön.

 

 

 

 

 

Pohjola Rakennus on vuonna 1989 perustettu, Suomen suurimpiin rakennusliikkeisiin lukeutuva kotimainen perheyritys, joka on tunnettu vahvasta aluesuunnittelun osaamisestaan sekä hankekehityksestään erityisesti asuinkerrostalojen rakentamisen osalta.

Yhteystiedot:

Jukka Vornanen, toimitusjohtaja, Derigo
jukka.vornanen@derigo.fi
0400 265 242

Timo Makkonen, toimitusjohtaja, Congrid
timo@congrid.fi
044 716 7200

Tomi Jukola, tuotantojohtaja, Pohjola Rakennus
tomi.jukola@pohjolarakennus.fi
040 546 8322

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 -tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3-käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailman. 

Congrid tarjoaa helppokäyttöisen ohjelmiston, jonka avulla rakennushankkeen laadun ja turvallisuuden johtaminen on läpinäkyvää eri osapuolille. Haluamme palvella rakennusalaa siten, että mahdollistamme parhaat työkalut rakennushankkeiden laadukkaaseen ja tehokkaaseen läpivientiin.

Pohjola Rakennus Oy Suomi rakentaa viihtyisiä koteja Suomen elosuhteisiin yli 30 vuoden kokemuksella. Suunnittelemme ja rakennamme vuosittain yli 2 000 kotia, joita yhdistävät hyvä sijainti, toimiva pohjaratkaisu ja laadukkaat materiaalit. Pohjola Rakennuksen palveluksessa on yli 3 000 ammattilaista, joista noin 230 on omaa henkilökuntaa. Monessa asiassa on onnistuttu: liikevaihtomme on kehittynyt positiivisesti ollen 295 MEUR vuonna 2019, lisäksi asiakastyytyväisyys oli 4,31/5 ja henkilöstön tyytyväisyys työnantajaan 4,1/5 vuonna 2019. Menestyksen takana ovat osaamisen jatkuva kehittäminen sekä palveluvalmis asenne: tarjoamme parhaat puitteet asukkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Valitse Pohjola Rakennus, kun haluat kotimaista osaamista kotimaiseen asumiseen.

Pro3 asiakaskysely 2020

Derigo Oy toteutti Pro3 asiakaskyselyn vuoden 2019 keväällä. Kysely uusittiin kesällä 2020, jolloin kysely lähetettiin kaikille Pro3 käyttäjille. Vastauksia tuli kiitettävästi ja haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Vastauksenne antavat meille arvokasta tietoa, jotta voimme kehittää Pro3:sta entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Vastaajista enemmistö työskentelee projektin toteutuksessa. Oli hienoa todeta, että suurin osa käyttäjistä käyttää Pro3:sta päivittäin tai vähintään muutaman kerran viikossa. Järjestelmää käytetään eniten tiedon tallentamiseen ja etsimiseen, sekä raportointiin ja tilannetiedon saamiseen.

Kyselyssä Pro3 käyttäjät merkitsivät eniten käyttämiään toimintoja, joista kärkeen nousivat seurattavat projektini, sähköiset lomakkeet, vakiolomakepohjat sekä toimintaohjeet. Käyttäjien mukaan heidän työssään Pro3 on tuonut hyötyä muun muassa prosessin mukaisessa toimintatavassa, dokumenttien haussa ja laatudokumentaation  löydettävyydessä.

Kyselyyn sai antaa myös vapaata palautetta Pro3:sta ja sen toiminnoista. Järjestelmän jatkokehittämiseen saatiin hyviä ideoita, joita tullaan toteuttamaan tulevissa versiopäivityksissä. Käyttäjäyrityksiltä toivottiin myös selkeyttä kuvattuihin toimintamalleihin sekä lisää käyttäjäkoulutusta.

Haluamme kiittää vielä vastaajia ja asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä!

HR-IKKUNAT RUHKALA OY OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

HR-Ikkunat Ruhkala Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Projektin tavoitteena on yrityksen toiminnan digitalisointi sisältäen myynnin ja tuotannon. Projektissa toteutetaan myös paperiton toimisto konsepti hyödyntämällä Pro3 sähköisiä lomakkeita. Sähköisiä lomakkeita tullaan käyttämään myös tuotannon eri vaiheiden seurannassa.

HR-ikkunat Ruhkala Oy:n IT-päällikön Juha Ruhkalan mukaan Pro3:n avulla saadaan reaaliaikainen näkymä ja seuranta kaikkeen tekemiseen. Lisäksi suurena ajan säästönä ja hyötynä päivittäisessä tekemisessä on, että päästään eroon verkkolevyillä ja omilla koneilla hukassa olevista lomakkeista.

Lisätietoa hankkeesta:

HR-Ikkunat Ruhkala Oy – Juha Ruhkala, IT-päällikkö. Puh. 044 7700130 juha.ruhkala@hrikkunat.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400 265242 jukka.vornanen@derigo.fi

HR-Ikkunat Ruhkala Oy on Kalajoella toimiva yksityisomistuksessa oleva puusepänalan yritys, jonka liikevaihto on noin 3,4Meur ja yrityksessä työskentelee 24 ikkunavalmistuksen ammattilaista.
HR-Ikkunat on nykyaikainen puusepäntehdas, joka on erikoistunut valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puuikkunoita sekä puualumiini-ikkunoita – kotiin ja mökille. Asiakkaan toiveiden mukaan valmistettavat ikkunat soveltuvat loistavasti uudisrakentamiseen sekä ikkunaremonttiin.
www.hrikkunat.fi

Suomen ja koko pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkki-sertifioitu kesämökki valmistui 2018 Lounais-Suomeen. Mökissä on HR-Ikkunoiden HR 2+2 ikkunat.

 

 

 

 

 

 

 

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

KTC GROUP OY OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

KTC Group Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Projektin tavoitteena on luoda vakioidut projektin toteutuksen toimintamallit ja käytännöt. Työmaakäytäntöjä digitalisoidaan mm. sähköistämällä työntekijöiden tuntienkirjauskäytännöt. Projekti toteutetaan syksyn 2020 aikana.

KTC Group Oy:n toimitusjohtaja Pasi Rytkösen mukaan yrityksen strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä entistä laadukkaampi projektin toteutusmalli. Pro3 -järjestelmän avulla voidaan varmistaa hallittu kasvu sekä ISO9001 laatusertifioinnin mukaiset toimintamallit.

Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektin työmaatoimintojen tehostamiseen otetaan käyttöön Pro3 Onsite mobiilisovellus, jonka avulla voidaan tehdä mm. erilaisia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja. Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoa hankkeesta:

KTC Group Oy – Pasi Rytkönen, Toimitusjohtaja. Puh. 044 986 2066 pasi.rytkonen@ktcgroup.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400 265242 jukka.vornanen@derigo.fi

KTC Group Oy on Oululainen yksityisomistuksessa oleva rakennusalan yritys, jonka liikevaihto on noin 13Meur ja yhtiössä työskentelee 50 rakentamisen ammattilaista. Yhtiön toimialue käsittää pääsääntöisesti Oulun ja Koillismaan alueen, mutta toimii tarvittaessa koko Pohjois-Suomen alueella.
Yhtiö on toteuttanut monipuolisesti liike- ja toimitilarakentamiseen, teollisuusrakentamiseen, julkisen rakentamiseen sekä korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita. Yhtiön erityisosaamista on vaikeiden ja vaativien sisäilma- ja peruskorjaus kohteiden toteutus.
www.ktcgroup.fi

KTC Group toteutti Oulun kauppahallin peruskorjauksen 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 


Derigo Oy 
on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

JATKE OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 JÄRJESTELMÄN

Jatke Oy ja Derigo Oy ovat sopineet Pro3-järjestelmän käyttöönotosta vuoden 2020 aikana. Projektin aikana kehitetään Jatkeen toimintamalleja ja ne kuvataan Pro3 järjestelmään.

Käyttöönotossa hyödynnetään vallitsevien olosuhteiden takia myös etätapaamisia, joilla korvataan osa perinteisesti läsnäoloa vaativista palaverista. Käyttöönotossa noudatetaan Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia.

Järjestelmää tullaan käyttämään projektinhallinnan lisäksi mm. asiakastietojen hallinnassa sekä osana yrityksen johtamisjärjestelmää. Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Pro3 järjestelmän käyttöönotto on osa Jatkeen projektitoimitusprosessin digitalisointia. Järjestelmän raportointinäkymien avulla saadaan myös ajantasainen näkymä liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Jatkeella tyytyväinen henkilöstö on tärkein kilpailuetu. Jatkeen tavoitteena on projektin aikana yhtenäistää toimintaa ja tarjota henkilöstölle helppokäyttöiset työkalut, jolloin tekeminen on mahdollisimman vaivatonta ja tietoa on avoimesti saatavilla.

Lisätietoja hankkeesta:

Jatke Oy: Kehitysjohtaja Sakari Aaltonen, p. 050-390 3658 sakari.aaltonen@jatke.fi

Derigo Oy: Kaupallinen johtaja Pekka Aalto, p. 050-364452, pekka.aalto@derigo.fi

Jatke Oy on perustettu vuonna 2009 ja se toimii Jatke-konsernin emoyhtiönä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja kotipaikka on Kouvola. Jatke rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa. Jatkeella tämä tarkoittaa, ettei aikatauluissa ja kustannuksissa tule yllätyksiä ja teemme sen, mitä asiakkaan kanssa on yhdessä sovittu. Saumaton yhteistyö sekä sisäisesti että ulkoisesti on tae parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkeella tämä on kaiken tekemisen lähtökohta. Lue lisää: https://jatke.fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. Lue lisää: https://www.derigo.fi/

VARTE OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 JÄRJESTELMÄN

Varte Oy ja Derigo Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen palvelusopimuksen Pro3-järjestelmän käytöstä. Pro3- käyttöönotto tehdään vuoden 2020 aikana. Sopimuskauden aikana järjestelmän käyttöä tullaan laajentamaan Pro3 lisätoiminnallisuuksilla siten, että se tukee mahdollisimman hyvin Varten liiketoimintaa. Projektin tavoitteena on tarjota henkilöstölle modernit työvälineet, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työskentelyä sekä konttorilla että työmailla.

Järjestelmän käyttöönotossa hyödynnetään Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia, jossa Varten toimintamalli kuvataan Pro3 järjestelmään. Varten Pro3 järjestelmässä tullaan hyödyntämään myös Derigon ja Congridin järjestelmien integraatiota, jossa mobiilityökaluilla kerättävä data tuodaan Pro3-järjestelmän raportointinäkymiin.

Projektinhallinnan lisäksi järjestelmää tullaan hyödyntämään Vartessa Pro3 laajennusten avulla yrityksen sisäisessä viestinnässä (intranet), asiakkuuksien hallinnassa sekä laadun varmistamisessa.

Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan, sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avulla projektitoimitusprosessi digitalisoidaan mahdollisimman kattavasti ja johtamisen tueksi tuodaan raportointinäkymiä, joiden avulla saadaan ajantasainen näkymä projektien tilanteeseen.

Lisätietoja hankkeesta:

Varte Oy: Laatu- ja työturvallisuuspäällikkö Jyri Seppänen, p.0400-285040 jyri.seppanen@varte.fi

Derigo Oy: Kaupallinen johtaja Pekka Aalto, p. 050-364452, pekka.aalto@derigo.fi

Varte-konserni on yksi Suomen merkittävimmistä perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä. Olemme kokenut talonrakentaja ja asuntotuottaja. Emoyhtiö Varte Oy:n toiminta-alueena ovat pääkaupunkiseutu sekä Kaakkois-Suomi. Vuoden 2018 alussa toimintansa käynnistänyt tytäryhtiö Varte Lahti Oy:n toiminta-alue käsittää Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan kunnat. Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen. Olemme rakentaneet monenlaisia hankkeita: asuinkerrostaloja, toimitiloja, korjausrakentamis- ja teollisuuskohteita sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja. Lue lisää: https://www.varte.fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. Lue lisää: https://www.derigo.fi/

Congrid ja Derigo aloittivat yhteistyön – Toimimalla yhdessä saavutetaan asiakasta ja toimialaa hyödyttäviä synergioita

ICT-palvelutuottajat Congrid ja Derigo ovat aloittaneet yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on edistää toimialan kehitystä parantamalla kokonaislaadun ja työturvallisuuden hallintaa työmaalta ylimpään johtoon asti. Suomalaisyritysten luoma ratkaisu edistää rakennusalan laadunhallinnan prosesseja tarjoamalla valmiiksi toimialan tarpeisiin sovitetun laadun- ja turvallisuuden raportointinäkymän. Ratkaisussa on yhdistetty Derigon Pro3 -projektihallintatyökalu ja Congrid-järjestelmät avointen rajapintojen avulla.

Perinteisellä toimialalla on siirrytty vaiheeseen, jossa toimintaprosesseja digitalisoidaan vauhdilla hyödyntämällä moderneja ICT-ratkaisuja. Congrid ja Derigo haluavat palvella rakennusalaa tuottaen uusia ratkaisumalleja auttamaan yritysten kansainvälistymispyrkimyksiä.

”Toimialan digitalisoinnin myötä tietoa kerätään systemaattisesti eri lähteistä tukemaan päätöksentekoa. Ongelmana on tiedon hajautuminen erillisiin järjestelmiin. Tähän halusimme Derigon kanssa tuoda helpotusta. Yhteistyömme tuo asiakkaillemme ainutlaatuisen järjestelmäkokonaisuuden laadun- ja turvallisuuden johtamiseen”, kertoo Congridin toimitusjohtaja Timo Makkonen.

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyön hyötyjä loppukäyttäjälle ovat parantunut työturvallisuus ja asiakastyytyväisyys, tehostettu kustannustehokkuus ja tiedolla johtaminen. Kun ajankohtainen tieto on saatavilla ja helposti ymmärrettävässä muodossa, eri toimipisteiden ja työmaiden turvallisuustasoja voidaan verrata keskenään. Tämä mahdollistaa sen, että poikkeamiin voidaan reagoida välittömästi ja täten parantaa tilannetiedon läpinäkyvyyttä kaikilla tasoilla.

”Olemme jo vuosia tehneet osittaista yhteistyötä samoissa asiakkuuksissa, joten oli luontevaa syventää yhteistyötä entisestään, jolloin voimme tarjota asiakkaillemme entistä kattavamman järjestelmäkokonaisuuden projektien digitalisointiin. Yhteistyö avaa myös uusia mahdollisuuksia kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseen molemmille yhtiöille”, toteaa Derigo Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vornanen.

 

 

 

 

 

 

 

Rakennusalan ohjelmistoyritys Congrid on kehittänyt digitaalisen alustan rakennustyömaan laadun- ja työturvallisuuden hallintaan ja valvontaan. Rakennusalan ammattilaisten vuonna 2013 perustama yritys edistää rakennushankkeiden laatujohtamista tiedolla, jonka avulla eri osapuolet ymmärtävät, mitä on rakennettu ja miksi. Tiedonhallintaan ja prosessien kehittämiseen erikoistunut asiantuntijayritys Derigo tarjoaa digitaalisia ratkaisuja toimintamallien sujuvaan käyttöönottoon ja niiden jalkauttamisen koko organisaatiossa. Yrityksen päätuote, Pro3-järjestelmä, tarjoaa käyttäjille sähköisen työtilan projektien toteutukseen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa yrityksen toimintatavat, dokumentit ja taustajärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoa:

Timo Makkonen
Toimitusjohtaja
(+358) 44 716 7200
timo@congrid.fi
Congrid Oy

Jukka Vornanen
Toimitusjohtaja
(+358) 400 265 242
jukka.vornanen@derigo.fi
Derigo Oy

Congridin perusti vuonna 2013 ryhmä työmaapäälliköitä, jotka olivat turhautuneet käyttämään kynää, paperia ja Excel-tiedostoja rakennustyömaiden laadun ja turvallisuuden hallintaan. Congrid-ohjelmisto tarjoaa käyttäjille alustan laadun ja turvallisuuden hallintaan kaikissa rakennushankkeissa. Congrid pienentää laatukustannuksia, parantaa turvallisuutta ja maksimoi työmaan tuottavuuden. Asiakkaat ovat merkittäviä rakennuttajia, rakennusyrityksiä, urakoitsijoita ja niiden alihankkijoita Pohjoismaissa. www.congrid.fi.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. www.derigo.fi.

 

NYCON OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3- JÄRJESTELMÄN

NyCon Oy Ab on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta kevään 2020 aikana.

Projektin tavoitteena on harmonisoida kasvavan yrityksen toiminta ja saada projektien tiedot ja dokumentit helposti saataville. Pro3 -järjestelmän avulla yritykselle luodaan sähköinen työpöytä, joka on koko henkilöstön käytössä.

Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektin työmaatoimintojen tehostamiseen otetaan käyttöön Pro3 Onsite mobiilisovellus, jonka avulla voidaan tehdä mm. erilaisia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja. Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoa hankkeesta:

NyCon Oy Ab – Håkan Nyman, Toimitusjohtaja. Puh. 050-3845837. håkan.nyman@nycon.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400-265242. jukka.vornanen@derigo.fi

http://www.nycon.fi

http://www.derigo.fi

Nycon Oy Ab on Kokkolalainen yksityisomistuksessa oleva rakennusalan yritys, jonka liikevaihto on noin 12Meur ja yhtiössä työskentelee 50 rakentamisen ammattilaista. Yhtiön toimialue käsittää pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan alueen. Yhtiö on panostanut pääasiassa liike-, teollisuus-, julkiseen-, ja asuntorakentamiseen. Yhtiö toteuttaa myös uudisrakentamista sekä saneeraus- ja peruskorjaustöitä.

Laatu, aikataulut, työturvallisuus ja kustannustehokkuus ovat mukana joka päiväisessä toiminnassa osaavan ja kokeneen henkilöstön ansiosta. Yhtiöstä löytyy myös kattava osaaminen rakennuttamisen sekä kiinteistö- hankekehityksen osalta.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

 

Case study, Blanchard Wells

Blanchard Wells on ottanut käyttöön Derigon Pro3-järjestelmän kaikissa toiminnoissaan tarjotakseen  modernin projektinhallinnan työvälineen, mukaan lukien koulutusrekisterin lisäosat ja kaluston hallinta.

Derigo toimitti Pro3 toteutuksen avaimet käteen -projektina, joka kattoi seuraavat osa-alueet: projektisuunnittelu, projektinhallinta, järjestelmän asennus ja koulutus yrityksen pääkäyttäjälle.

Lue lisää aiheesta täältä

Blanchard Wells on vuonna 2000 perustettu konserni, johon kuuluu kuusi yritystä. He tarjoavat markkinoiden johtavia palveluita maa- ja vesirakentamisen, pohjarakenteiden ja teräsbetonirunkojen rakentamisessa maan arvostetuimmille pääurakoitsijoille, kehittäjille ja talonrakentajille.

https://blanchardwells.co.uk/

X

Yhteydenottopyyntö: