Referenssit

Quattro Mikenti Group Oy päivitti Pro3-järjestelmänsä sekä siihen liittyvän palvelumallin

QMG-konsernissa on käytetty Derigon Pro3-järjestelmää yritysten projektien johtamisen välineenä jo vuodesta 2015 lähtien.

Toukokuuhun 2021 saakka Derigo toimitti Pro3-järjestelmän QMG:lle sovelluspalveluna, teknisen alustan ylläpidon hoituessa kolmannen osapuolen toimesta. Toukokuusta alkaen Derigo toimittaa järjestelmän QMG:lle kokonaispalveluna, joka sisältää myös kaikki järjestelmään liittyvät alustapalvelut sekä sovelluskehityksen.

Muutokseen päädyttiin asiakkaan toiveesta, jonka tavoitteena oli selkeämmät toimintamallit sekä yksinkertaisempi kokonaispalvelu yhdeltä toimittajalta. Muutoksen yhteydessä myös järjestelmän tekninen alusta päivitettiin SharePoint 2019 -versioon.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena aikaisempaan malliin verrattuna oli myös helpottaa Pro3-järjestelmän käyttöä ilman erillisiä VPN-yhteyksiä paikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa Pro3 järjestelmän tehokkaan mobiilikäytön myös työmailla. Projektin yhteydessä käyttäjähallinta muutettiin AzureAd-pohjaiseksi, jolloin järjestelmän käyttöoikeuksien hallinta on sujuvaa ja tietoturvallista.

Päivitysprojektin myötä otettiin käyttöön myös uusia toimintoja kuten sähköiset lomakkeet, jotka mahdollistavat jatkossa kaikille tytäryhtiöille tehokkaat modernit työvälineet sekä mahdollisuuden saada kerättyä tietoa rakenteelliseen ja raportoitavaan muotoon perinteisten dokumenttien sijaan.

”Quattro Mikenti Groupin strategiana on kasvaa voimakkaasti yritysostojen kautta ja tällä hetkellä konserniin kuuluvia tytäryrityksiä on yhteensä jo noin 30. Kaikki konsernin projektitoimintaa tekevät yritykset käytävät Pro3:a projektinhallinnan välineenä. Pro3-järjestelmää käytetään myös uusien yritysostoprosessien tiedonhallintaan sekä välineenä integroida uusia yrityksiä Quattro Mikenti Groupin perheeseen. Siirtoprojekti meni kokonaisuudessaan hienosti, sillä se oli tarkasti aikataulutettu ja vaiheistettu. Yhteisissä ohjausryhmän seurantapalavereissa varmistettiin, että kaikki siirtoprojektin osapuolet olivat ajan tasalla”, kommentoi projektipäällikkö Petri Pakkanen QMG:stä.

Lisätietoa hankkeesta

Quattro Mikenti Group Oy – Petri Pakkanen, Projektipäällikkö, Puh. 0400 29 39 71, petri.pakkanen@qmg.fi

Derigo Oy – Jussi Rantala, Operatiivinen johtaja, Puh. 0400 200 005, jussi.rantala@derigo.fi

Quattro Mikenti Group Oy on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita. Konserniin kuuluu 28 talotekniikan urakointi- ja palveluyhtiötä eri puolilla maata. Yhtiöt tarjoavat mm. LVI-, sähkö-, jäähdytys-, kylmä-, automaatio-, tele- ja turvatekniikkapalveluita. Heidän palveluksessaan on noin 1100 talotekniikan ammattilaista. Konsernin vuotuinen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on Quattro Mikenti Group Oy, joka vastaa hallinnosta, taloudesta ja tukitoiminnoista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattroservices Oy vastasi Metropolian Myllypuron kampuksen kokonaistalotekniikasta uudisrakennusprojektin aikana 2017–2020.

www.quattromikentigroup.fi

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

www.derigo.fi

 

 

Jalmare Oy – Pro3 tukemaan myös kasvuyritysten johtamista ja kasvua

Jalmare Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Meriteollisuudessa toimivan kasvavan pienyrityksen Jalmare Oy:n toiminnan ytimenä on tehokas projektitoiminta. Yrityksen johto teki jo yritystä perustettaessa päätöksen siitä, että yritykselle hankittavien tietojärjestelmien tulee tukea myös tulevaa kasvua sekä toiminnan laajentumista eri osa-alueille. Oleellisena hankintaperusteena oli, että tietojärjestelmien määrä minimoidaan.

Projektijohtamisen tueksi haluttiin kustannustehokas tietojärjestelmä, joka skaalautuu yrityksen kasvun myötä sekä on saatavilla SaaS-palveluna ilman omia IT-resursseja ja massiivista käyttöönottoa.

Pro3 Jalmaren käytössä

Järjestelmän ytimenä on Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektinhallinnan lisäksi Jalmaressa tullaan ottamaan käyttöön seuraavat Pro3 lisäosat:

  • Toimittajatietojen hallinta
  • Koulutusrekisteri
  • Outlook lisäosa sähköpostien hallintaan
  • Asiakkuuden hallinta
  • Kalustorekisteri
  • Yleiset työtilat.

Pro3 käytön tavoitteena on tehostaa projektien seurantaa ja johtamista sekä projektien riskeihin varautumista. Tavoitteena on myös parantaa tiedonkulkua ja tiedonhallintaa yrityksen Suomen ja Romaniassa toimivan tytäryhtiön välillä.

Lisätietoa hankkeesta

Jalmare Oy – Juhani Lehtinen, Toimitusjohtaja, Puh. +358 50 5162 770, juhani.lehtinen@jalmare.com

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. +358 400 265 242, jukka.vornanen@derigo.fi

Jalmare Oy on meriteollisuuden suunnitteluun, työvoimanvälitykseen, projekteihin sekä materiaalitoimituksiin erikoistunut osakeyhtiö, jonka päätavoitteena on tarjota parhaat ratkaisut asiakkaidensa tarpeisiin. Jalmare Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 1,2 m€ ja henkilöstömäärä on 10.

 

 

 

 

 

 

www.jalmare.com/fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

www.derigo.fi

ESP KONSERNI OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

ESP on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan.

Projektin tavoitteena on tehostaa ESP:n toimintaa luomalla yhtenäiset projektin toteutuksen toimintamallit ja käytännöt.  Uudessa toimintamallissa vakioidaan myös käytettävät dokumentit sekä otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet. Sähköisten mobiililomakkeiden avulla tieto siirtyy reaaliaikaisesti työmaalta toimistoon. Tietoa voidaan uudelleen käyttää tehokkaasti mm. raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

”ESP:n konsernijohtaja Veli-Markku Niemisen mukaan yrityksen strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä entistä laadukkaampi projektin toteutusmalli. Pro3 -järjestelmän avulla voidaan varmistaa hallittu kasvu sekä vakioidut ja laadukkaat toimintamallit”.

Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu syksyn 2020 aikana.

Lisätietoa hankkeesta:

ESP Konserni – Veli-Markku Nieminen, Konsernijohtaja. Puh. 040 0241 708 veli-markku.nieminen@espoy.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400-265242 jukka.vornanen@derigo.fi

ESP konserni on uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistunut yritysryhmä, joka tuottaa kaikki LVIS-palvelut luotettavasti ja laadukkaasti. ESP- konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 36,3 m€ ja henkilöstömäärä on n. 200.

Konserni koostuu kuudesta kokeneesta talotekniikka-alan yrityksestä. ESP-konserniin kuuluvat ESP Suomi Oy (Jyväskylä ja Helsinki), ESP Tekniikka Oy, KLA Talotekniikka Oy, Sähköneliö Oy, Hämeen Air Service Oy sekä Pertunmaan LVI-asennus Oy.

Yhtiö on toteuttanut menestyksellisesti asuin-, toimitila-, liike- ja teollisuuskohteita. Heidän ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön avulla luodaan asiakkaille lisäarvoa, joka minimoi investointien riskit ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset laadusta tinkimättä.
www.espoy.fi

ESP toteutti sähköurakan KSSHP Sairaala Novan parkkihallissa ja IVS-urakan valmistuskeittiössä 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

HR-IKKUNAT RUHKALA OY OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

HR-Ikkunat Ruhkala Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Projektin tavoitteena on yrityksen toiminnan digitalisointi sisältäen myynnin ja tuotannon. Projektissa toteutetaan myös paperiton toimisto konsepti hyödyntämällä Pro3 sähköisiä lomakkeita. Sähköisiä lomakkeita tullaan käyttämään myös tuotannon eri vaiheiden seurannassa.

HR-ikkunat Ruhkala Oy:n IT-päällikön Juha Ruhkalan mukaan Pro3:n avulla saadaan reaaliaikainen näkymä ja seuranta kaikkeen tekemiseen. Lisäksi suurena ajan säästönä ja hyötynä päivittäisessä tekemisessä on, että päästään eroon verkkolevyillä ja omilla koneilla hukassa olevista lomakkeista.

Lisätietoa hankkeesta:

HR-Ikkunat Ruhkala Oy – Juha Ruhkala, IT-päällikkö. Puh. 044 7700130 juha.ruhkala@hrikkunat.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400 265242 jukka.vornanen@derigo.fi

HR-Ikkunat Ruhkala Oy on Kalajoella toimiva yksityisomistuksessa oleva puusepänalan yritys, jonka liikevaihto on noin 3,4Meur ja yrityksessä työskentelee 24 ikkunavalmistuksen ammattilaista.
HR-Ikkunat on nykyaikainen puusepäntehdas, joka on erikoistunut valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puuikkunoita sekä puualumiini-ikkunoita – kotiin ja mökille. Asiakkaan toiveiden mukaan valmistettavat ikkunat soveltuvat loistavasti uudisrakentamiseen sekä ikkunaremonttiin.
www.hrikkunat.fi

Suomen ja koko pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkki-sertifioitu kesämökki valmistui 2018 Lounais-Suomeen. Mökissä on HR-Ikkunoiden HR 2+2 ikkunat.

 

 

 

 

 

 

 

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

KTC GROUP OY OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

KTC Group Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Projektin tavoitteena on luoda vakioidut projektin toteutuksen toimintamallit ja käytännöt. Työmaakäytäntöjä digitalisoidaan mm. sähköistämällä työntekijöiden tuntienkirjauskäytännöt. Projekti toteutetaan syksyn 2020 aikana.

KTC Group Oy:n toimitusjohtaja Pasi Rytkösen mukaan yrityksen strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä entistä laadukkaampi projektin toteutusmalli. Pro3 -järjestelmän avulla voidaan varmistaa hallittu kasvu sekä ISO9001 laatusertifioinnin mukaiset toimintamallit.

Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektin työmaatoimintojen tehostamiseen otetaan käyttöön Pro3 Onsite mobiilisovellus, jonka avulla voidaan tehdä mm. erilaisia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja. Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoa hankkeesta:

KTC Group Oy – Pasi Rytkönen, Toimitusjohtaja. Puh. 044 986 2066 pasi.rytkonen@ktcgroup.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400 265242 jukka.vornanen@derigo.fi

KTC Group Oy on Oululainen yksityisomistuksessa oleva rakennusalan yritys, jonka liikevaihto on noin 13Meur ja yhtiössä työskentelee 50 rakentamisen ammattilaista. Yhtiön toimialue käsittää pääsääntöisesti Oulun ja Koillismaan alueen, mutta toimii tarvittaessa koko Pohjois-Suomen alueella.
Yhtiö on toteuttanut monipuolisesti liike- ja toimitilarakentamiseen, teollisuusrakentamiseen, julkisen rakentamiseen sekä korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita. Yhtiön erityisosaamista on vaikeiden ja vaativien sisäilma- ja peruskorjaus kohteiden toteutus.
www.ktcgroup.fi

KTC Group toteutti Oulun kauppahallin peruskorjauksen 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 


Derigo Oy 
on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

JATKE OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 JÄRJESTELMÄN

Jatke Oy ja Derigo Oy ovat sopineet Pro3-järjestelmän käyttöönotosta vuoden 2020 aikana. Projektin aikana kehitetään Jatkeen toimintamalleja ja ne kuvataan Pro3 järjestelmään.

Käyttöönotossa hyödynnetään vallitsevien olosuhteiden takia myös etätapaamisia, joilla korvataan osa perinteisesti läsnäoloa vaativista palaverista. Käyttöönotossa noudatetaan Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia.

Järjestelmää tullaan käyttämään projektinhallinnan lisäksi mm. asiakastietojen hallinnassa sekä osana yrityksen johtamisjärjestelmää. Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Pro3 järjestelmän käyttöönotto on osa Jatkeen projektitoimitusprosessin digitalisointia. Järjestelmän raportointinäkymien avulla saadaan myös ajantasainen näkymä liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Jatkeella tyytyväinen henkilöstö on tärkein kilpailuetu. Jatkeen tavoitteena on projektin aikana yhtenäistää toimintaa ja tarjota henkilöstölle helppokäyttöiset työkalut, jolloin tekeminen on mahdollisimman vaivatonta ja tietoa on avoimesti saatavilla.

Lisätietoja hankkeesta:

Jatke Oy: Kehitysjohtaja Sakari Aaltonen, p. 050-390 3658 sakari.aaltonen@jatke.fi

Derigo Oy: Kaupallinen johtaja Pekka Aalto, p. 050-364452, pekka.aalto@derigo.fi

Jatke Oy on perustettu vuonna 2009 ja se toimii Jatke-konsernin emoyhtiönä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja kotipaikka on Kouvola. Jatke rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa. Jatkeella tämä tarkoittaa, ettei aikatauluissa ja kustannuksissa tule yllätyksiä ja teemme sen, mitä asiakkaan kanssa on yhdessä sovittu. Saumaton yhteistyö sekä sisäisesti että ulkoisesti on tae parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkeella tämä on kaiken tekemisen lähtökohta. Lue lisää: https://jatke.fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. Lue lisää: https://www.derigo.fi/

VARTE OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 JÄRJESTELMÄN

Varte Oy ja Derigo Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen palvelusopimuksen Pro3-järjestelmän käytöstä. Pro3- käyttöönotto tehdään vuoden 2020 aikana. Sopimuskauden aikana järjestelmän käyttöä tullaan laajentamaan Pro3 lisätoiminnallisuuksilla siten, että se tukee mahdollisimman hyvin Varten liiketoimintaa. Projektin tavoitteena on tarjota henkilöstölle modernit työvälineet, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työskentelyä sekä konttorilla että työmailla.

Järjestelmän käyttöönotossa hyödynnetään Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia, jossa Varten toimintamalli kuvataan Pro3 järjestelmään. Varten Pro3 järjestelmässä tullaan hyödyntämään myös Derigon ja Congridin järjestelmien integraatiota, jossa mobiilityökaluilla kerättävä data tuodaan Pro3-järjestelmän raportointinäkymiin.

Projektinhallinnan lisäksi järjestelmää tullaan hyödyntämään Vartessa Pro3 laajennusten avulla yrityksen sisäisessä viestinnässä (intranet), asiakkuuksien hallinnassa sekä laadun varmistamisessa.

Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan, sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avulla projektitoimitusprosessi digitalisoidaan mahdollisimman kattavasti ja johtamisen tueksi tuodaan raportointinäkymiä, joiden avulla saadaan ajantasainen näkymä projektien tilanteeseen.

Lisätietoja hankkeesta:

Varte Oy: Laatu- ja työturvallisuuspäällikkö Jyri Seppänen, p.0400-285040 jyri.seppanen@varte.fi

Derigo Oy: Kaupallinen johtaja Pekka Aalto, p. 050-364452, pekka.aalto@derigo.fi

Varte-konserni on yksi Suomen merkittävimmistä perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä. Olemme kokenut talonrakentaja ja asuntotuottaja. Emoyhtiö Varte Oy:n toiminta-alueena ovat pääkaupunkiseutu sekä Kaakkois-Suomi. Vuoden 2018 alussa toimintansa käynnistänyt tytäryhtiö Varte Lahti Oy:n toiminta-alue käsittää Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan kunnat. Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen. Olemme rakentaneet monenlaisia hankkeita: asuinkerrostaloja, toimitiloja, korjausrakentamis- ja teollisuuskohteita sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja. Lue lisää: https://www.varte.fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. Lue lisää: https://www.derigo.fi/

NYCON OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3- JÄRJESTELMÄN

NyCon Oy Ab on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta kevään 2020 aikana.

Projektin tavoitteena on harmonisoida kasvavan yrityksen toiminta ja saada projektien tiedot ja dokumentit helposti saataville. Pro3 -järjestelmän avulla yritykselle luodaan sähköinen työpöytä, joka on koko henkilöstön käytössä.

Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektin työmaatoimintojen tehostamiseen otetaan käyttöön Pro3 Onsite mobiilisovellus, jonka avulla voidaan tehdä mm. erilaisia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja. Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoa hankkeesta:

NyCon Oy Ab – Håkan Nyman, Toimitusjohtaja. Puh. 050-3845837. håkan.nyman@nycon.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400-265242. jukka.vornanen@derigo.fi

http://www.nycon.fi

http://www.derigo.fi

Nycon Oy Ab on Kokkolalainen yksityisomistuksessa oleva rakennusalan yritys, jonka liikevaihto on noin 12Meur ja yhtiössä työskentelee 50 rakentamisen ammattilaista. Yhtiön toimialue käsittää pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan alueen. Yhtiö on panostanut pääasiassa liike-, teollisuus-, julkiseen-, ja asuntorakentamiseen. Yhtiö toteuttaa myös uudisrakentamista sekä saneeraus- ja peruskorjaustöitä.

Laatu, aikataulut, työturvallisuus ja kustannustehokkuus ovat mukana joka päiväisessä toiminnassa osaavan ja kokeneen henkilöstön ansiosta. Yhtiöstä löytyy myös kattava osaaminen rakennuttamisen sekä kiinteistö- hankekehityksen osalta.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

 

Pemamek ottaa käyttöön Derigon Pro3 projektinhallintajärjestelmän

Pemamek Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 Projektinhallintajärjestelmän käyttöönotosta kevään 2020 aikana.

Pro3-järjestelmän avulla kehitetään Pemamekin projektinhallintaa ja viedään yhteiset toimintamallit käytäntöön. Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan, riskienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Pro3 käyttäjähallinnassa hyödynnetään Microsoft Azure AD:tä, jonka avulla varmistetaan käyttäjille helppo käyttökokemus ilman turhia kirjautumisia.

Lisätietoa hankkeesta:

Pemamek Oy – Jani Hollo. Projektijohtaja Puh. +358 10 5016 287, jani.hollo@pemamek.com

Derigo Oy – Jukka Vornanen. Toimitusjohtaja Puh. 0400 265 242, jukka.vornanen@derigo.fi

http://www.pemamek.com

http://www.derigo.fi

Pemamek Oy on vuonna 1970 perustettu perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa tuotantoautomaatiota hitsaavalle metalliteollisuudelle. Ratkaisuvalikoima koostuu yksittäisistä hitsaus- ja käsittelylaitteista sekä laajoista tuotantolinjojen projektitoimituksista. Pemamek hyödyntää ratkaisuissaan viimeisintä robotti- ja automaatioteknologiaa. Yrityksen vuosittaisesta tuotannosta yli 90% menee vientiin. Pääkonttori ja moderni tehdas sijaitsevat Loimaalla sekä myyntitoimistot Yhdysvalloissa, Puolassa, Venäjällä ja Brasiliassa.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

Consti Oyj kehittää projektitoimintaansa Derigon Pro3 järjestelmän avulla

Consti Oyj on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 Projektinhallintajärjestelmän käyttöönotosta koko konsernissa.

Consti on yksi Suomen johtavista korjausrakentamiseen ja teknisiin palveluihin keskittyneistä yhtiöistä. Se tarjoaa kattavasti talotekniikan, linjasaneerauksen, korjausurakoinnin, julkisivusaneerauksen sekä muiden vaativien rakennuskohteiden korjausrakentamisen palveluita ja teknisiä palveluita sekä asuintaloille että toimitiloille ja julkisiin rakennuksiin.

Pro3-järjestelmän avulla kehitetään Consti Yhtiöiden projektinhallintaa ja viedään yhteiset toimintamallit käytäntöön. Järjestelmän avulla kehitetään myös riskienhallintaa projektin koko elinkaaren aikana. Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan, riskienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Pro3 järjestelmä tukee omalta osaltaan myös Constin toimintatapojen uudistamista neljään asiakasperusteisesti jaoteltuun toimialaan varmistamalla yhteisten prosessien ja toimintamallien tehokkaan levittämisen kaikkiin projekteihin.

Pro3 käyttöönotossa hyödynnetään Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia ja järjestelmä otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla vuoden 2019 aikana.

 

Lisätietoja:

Consti Yhtiöt – Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, puh. 040 730 8568, esa.korkeela@consti.fi

Derigo Oy – Jussi Rantala, Operatiivinen johtaja, puh. 0400 200 005, jussi.rantala@derigo.fi

X

Yhteydenottopyyntö: