Referenssit

Pro3 -järjestelmä tukemaan Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n yhtenäisten toimintamallien kehittämistä

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3-järjestelmän käyttöönotosta.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on pääkaupunkiseudulla toimiva uudis- ja korjausrakentamisen ammattilainen. Yrityksellä on yli 30 vuoden kokemus monenlaisista rakennusprojekteista. Uudenmaan Mestari-Rakentajat esimerkiksi saneeraavat kaikenlaisia rakennuksia asuin- ja toimitilakiinteistöistä, palvelutaloihin ja kulttuurihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Lisäksi he toteuttavat viihtyisiä uudisasuntoja pien- ja kerrostaloihin.

Järjestelmävalinnassa Uudenmaan Mestari-Rakentajien keskeisenä tavoitteena oli mahdollisimman hyvä tuki yrityksen yhtenäisten toimintamallien kehittämiselle sekä ajantasaisen tiedon tuottaminen projektien etenemisestä yrityksen sisällä. Yhtenä tärkeänä valintakriteerinä oli myös Derigon tehokas järjestelmän käyttöönottoprosessi, jonka aikana järjestelmään kuvataan yrityksen toimintamallit ja toimintaohjeet asiakkaan avainhenkilöiden sekä Derigon asiantuntijoiden yhteistyöllä.

Järjestelmän ytimenä on Pro3 projektinhallintamoduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektinhallinnan toiminnallisuuksien lisäksi Pro3-järjestelmällä tehostetaan projektien dokumentointia ja raportointia sähköisten lomakkeiden avulla. Projektinhallintamoduulin lisäksi käyttöön otetaan myös Pro3 hankintapakettien ja tarjouspyyntöjen hallinta –laajennus, jolla saadaan helposti ylläpidettyä projektikohtaisia hankintapaketteja sekä lähetettyä vakioituja ennakkotarjouspyyntöjä, tarjouspyyntöjä, lisäkirjeitä tai tilauksia toimittajille.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy on vuonna 1988 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistunut yritys. Yrityksen liikevaihto on noin 35 Meur ja heillä työskentelee 30 alan asiantuntijaa.
www.umr.fi

Uusin hanke Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:lla on Helsingin Verkkosaarenrantaan toteutettavan uudiskerrostalon kokonaisurakka. Hankkeeseen toteutetaan 81 muuntojoustavaa vuokra-asuntoa ja liiketiloja.

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

PEMAMEKIN KASVUN TUKENA DERIGON PRO3-JÄRJESTELMÄ

Pemamek Oy on maailman johtava hitsaus- ja tuotantoautomaation toimittaja, jolla on toimipisteet Suomen lisäksi Saksassa, Amerikassa, Brasiliassa, Puolassa, Espanjassa ja Italiassa. Yrityksen palveluksessa on noin 350 työntekijää ja yrityksen liikevaihto vuonna 2022 oli 64,7miljoonaa.

Pemamekin pääkonttorilla Loimaalla tehtiin merkittävä tehdaslaajennus vuonna 2022.

Pro3-järjestelmää on käytetty Pemamek Oy:lla 2019 marraskuusta lähtien. Järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä ovat olleet hyvin tiiviisti mukana Pemamekin projektipäällikkö Samuli Alppiranta sekä projektijohtaja Jani Hollo.

Jani Hollo (vas.) ja Samuli Alppiranta (oik.) käyttävät Pro3:a tehokkaasti oman työnsä tukena.

Jani Hollo on työskennellyt Pemamekilla vuodesta 2006 lähtien ja tehnyt alusta asti projektityötä ensin projektipäällikkönä ja myöhemmin projektijohtajana. Hollo on Pro3- järjestelmän niin kutsuttu heavy user, joka käyttää järjestelmää tehokkaasti oman työnsä tukena ja on myös järjestelmäprojektin omistaja.

Samuli Alppiranta toimii Pemamekin projektipäällikkönä ja Pro3 pääkäyttäjänä.

Projektipäällikkö Samuli Alppiranta on työskennellyt Pemamekilla 5 vuotta. Alppirannan toimenkuvaan kuuluu projektien läpivienti aina suunnittelusta asiakkaalle luovutukseen asti. Alppiranta toimii Pro3 järjestelmän pääkäyttäjänä, jolloin hän järjestelmän päivittäisen käytön lisäksi vastaa mm. järjestelmän sisällön ja toimintojen muokkauksesta sekä toimii yrityksen Pro3 käyttäjien tukena.

Tavoitteena yhtenäiset toimintamallit yrityksen kasvun tueksi

Pemamekin toiminnan laajentuessa ja henkilömäärän kasvaessa haluttiin yhdenmukaistaa yrityksen toimintamalleja jota varten tarvittiin järjestelmä, joka ohjaa työntekijöitä toimimaan yrityksessä määriteltyjen prosessien ja toimintaohjeiden mukaisesti. Hollon mukaan haluttiin myös järjestelmä, jonka avulla voitaisiin helposti näyttää yhdenmukainen toiminta ja sen jatkuva kehittäminen ulkoisissa laatuauditoinneissa.

Vertailujen jälkeen Pemamek valitsi Pro3 -järjestelmän, jonka he kokivat vastaavan parhaiten heidän asettamiaan toiminnallisia kriteereitä.

Järjestelmän valinnassa vaihtoehtoina oli erilaisia laajoja ja monimutkaisia järjestelmiä, jotka koettiin kuitenkin liian raskaiksi erityisesti järjestelmän sisällön ja toimintojen asiakaskohtaisten konfigurointien osalta. Tämän lisäksi haluttiin, että järjestelmä olisi tarpeeksi ketterä ja muokattavissa oleva Pemamekin toiminnan kasvaessa voimakkaasti.

”Pyrimme tunnistamaan meille erityisen tärkeät asiat ja saamaan niitä vastaava järjestelmä. Halusimme myös varmistaa, että uusi järjestelmä ohjaa meitä toimimaan sertifioidun laatujärjestelmämme mukaisesti, kun projekteja viedään läpi”, summaa Hollo.

Pro3 -järjestelmän käyttöönotto

Derigon ja Pemamekin yhteistyö alkoi marraskuussa 2019. Pemamekilla oli jo visio siitä, mitä järjestelmään halutaan ja mitä sisältö mahdollisesti voisi olla, joten lähtökohdat olivat melko selkeät. Helmikuussa 2020 yrityksellä oli jo ensimmäinen versio testikäytössä ja järjestelmää alettiin ottaa käyttöön pikkuhiljaa projektiosastoilla projekti kerrallaan. Käyttöönotto kesti kokonaisuudessaan noin neljä kuukautta. Käyttöönoton aikana Pemamekin ja Derigon yhteinen projektiryhmä tekivät jatkuvaa yhteistyötä varmistaen laadukkaan lopputuloksen.

Käyttöönotto aloitettiin projektinhallintajärjestelmällä, jonka jälkeen on otettu käyttöön erilaisia Pro3 laajennuksia, esimerkiksi riskienhallinta, sähköiset lomakkeet ja salkkuraportti. Jani Hollon mukaan järjestelmän käyttöä halutaan jatkossakin laajentaa askel kerrallaan toiminnan laajentuessa mm. uusien Pro3 laajennusten ja järjestelmien välisten integraatioiden avulla.

Pro3 käyttökokemuksia

Pro3 on ensisijainen järjestelmä Pemamekin projektiosastolle, jonka lisäksi suunnittelu ja operatiivinen toiminta hyödyntävät järjestelmää. Myös yrityksen laatu- ja kehitysasiat ovat järjestelmässä, josta löytyvät mm. kaikki laatujärjestelmään liittyvät tiedot sekä sisäisiin hankkeisiin liittyvät tiedostot.

Projektin työtilasta Alppiranta kertoo löytävänsä projektiin liittyvät tiedostot ja tiedot helposti, sekä tietää mitä missäkin vaiheessa projektia pitää tehdä. Lisäksi hän näkee koko yrityksen projektien salkkuraportista hyvän kokonaiskuvan esim. aikatauluista ja kuormituksista.

Pro3:sta käytetään Pemamekilla päivittäin esim. dokumenttien lukemiseen, tärkeiden sähköpostien tallennukseen, tehtävien hallintaan sekä projektin päätapahtumien seurantaan.

Lisäksi Hollon mukaan johtoa varten määritellyistä raportointinäkymistä voidaan kätevästi näyttää projektien eri vaiheiden reaaliaikaiset tilanteet.

”Projektit voivat kestää useammankin vuoden, joten kun täytyy palata aiemmin tuotettuun oleelliseen tietoon, sen voi hakea kätevästi Pro3:sta”, Hollo kertoo.

Samuli Alppiranta kertoo järjestelmän muistuttavan hänelle, mitä tehtäviä tulisi milloinkin tehdä ja missä aikataulussa, sekä mitä projekteilla tulee seuraavaksi tapahtumaan. ”Asiat tulevat tehtyä aikataulussa ja järjestelmä ohjaa käyttäjää projektin etenemisen mukaisesti. Lisäksi laajojen hakutoimintojen avulla dokumenttien haku on todella tehokasta”, Alppiranta toteaa.

Pro3- käyttäjät ovat Alppirannan mukaan olleet tyytyväisiä järjestelmään eikä negatiivista palautetta ole juurikaan tullut. Pääkäyttäjänä Alppiranta on saanut joitain kehitysideoita mm. erilaisiin lomakkeisiin, joita hän pystyy luomaan ja muokkaamaan tarpeiden mukaan.

Järjestelmän pääkäyttäjillä on Derigon omat palveluvastaavat, joilta saa tarvittaessa tukea järjestelmän käytössä ja kehityksessä. ”Saamme hyvää tukea järjestelmän käytössä ja kommunikointi on toiminut hyvin. Saamme aina nopeasti vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin”, Alppiranta kommentoi.

Pemamek Oy on maailman johtava hitsaus- ja tuotantoautomaation toimittaja.

Uuden toimintamallin tuottamat hyödyt

Pemamekilla koetaan tärkeäksi, että he voivat varmistaa toimivansa projekteissa samalla tavalla ja että kriittinen projektidokumentaatio on tallessa ja varmistettuna, eikä ihmisten omilla tietokoneilla tai sattumanvaraisessa järjestyksessä verkkolevyillä. ”Päivittäinen työ projekteissa helpottuu Pro3- järjestelmän avulla, kun esimerkiksi muistiot, tärkeät sähköpostit, kriittisimmät dokumentit ja projektiraportit löytyvät helposti tietyistä paikoista ja ovat aina ajan tasalla”, Alppiranta kommentoi.

Hollon mukaan järjestelmän avulla he voivat antaa myös asiakkaalle erittäin laadukkaan kuvan toiminnastaan, koska heillä on vakioitu tapa toimia ja he pystyvät esittämään helposti tarvittavat dokumentit. Esimerkiksi riskienhallintatyökalulla raportoidut riskit ovat Pro3:n avulla helppo esittää. ”Pro3 säästää aikaa, kun johtamisjärjestelmään pohjautuvat dokumenttipohjat ja toimintamallit tulevat automaattisesti järjestelmästä. Näin myös asiakkaamme voivat olla varmoja, että toimimme laadukkaasti ja yhtenäisen toimintamallin mukaisesti”, Hollo summaa.

Pemamekilla on oltu erittäin tyytyväisiä järjestelmän muokattavuuteen heidän tarpeitaan vastaavaksi. ”Erityisen hyvää Derigon palvelussa on ollut se, että olemme saaneet aina apua kun olemme sitä tarvinneet. Ongelmiimme on löytynyt ratkaisuja ja järjestelmää on saatu muokattua meidän näköiseksemme. Isoissa järjestelmissä olisi jäänyt paljon osioita käyttämättä ja muunneltavuus olisi ollut todella vaikeaa”, Hollo kertoo.

”Voimme suositella Pro3- järjestelmää yrityksille, joiden tahtotilana on yhdenmukaistaa toimintamalleja, parantaa yrityksen sekä projektien ohjattavuutta ja tuottavuutta”, Hollo ja Alppiranta kommentoivat.

VARTE OY – PRO3 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Varte-konserni on yksi Suomen merkittävimmistä perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä, jonka vahvuutena on monipuolinen osaaminen. Varte on mukana rakentamassa monenlaisia hankkeita: asuinkerrostaloja, toimitiloja, korjausrakentamis- ja teollisuuskohteita sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja.

Toiminnanohjausjärjestelmä on investointi, joka auttaa kilpailukyvyn säilyttämisessä

Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yritysten kalleimpia IT-investointeja, mutta myös välttämättömiä hankintoja kilpailukyvyn säilyttämiseksi toimialalla kuin toimialalla.  Toiminnanohjausjärjestelmätoimittajan valinnalla on kriittinen vaikutus, että halutut edut pystytään saavuttamaan. Verkkopohjaiset toiminnanohjausjärjestelmät sisältävät usein myös hankintatoimintaa tehostavia toimintoja, jotka esimerkiksi parantavat toimittajahallintaa.

Modernit työvälineet tehostavat ja helpottavat päivittäistä työskentelyä

Pystyäkseen tarjoamaan henkilöstölle modernit työvälineet tehostamaan ja helpottamaan päivittäistä työskentelyä toimistossa ja työmailla, Varte päätyi vuonna 2020 valitsemaan Derigon Pro3-järjestelmän, joka on työkalu asiakasprojektien sekä sisäisten prosessien seurantaan ja hallintaan, samoin sillä on keskeinen rooli myös projektitoiminnan kehittämisessä.

Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avulla projektitoimitusprosessi digitalisoidaan mahdollisimman kattavasti ja johtamisen tueksi tuodaan raportointinäkymiä, joiden avulla saadaan ajantasainen näkymä projektien tilanteeseen.

Kaikki projektit saatiin mukaan järjestelmään ensimmäisen vuoden aikana

Järjestelmän käyttöönotossa hyödynnettiin Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia, jossa Varten toimintamalli kuvataan Pro3 -järjestelmään. Varten Pro3-järjestelmässä hyödynnettiin myös Derigon ja Congridin järjestelmien integraatiota, jossa mobiilityökaluilla kerättävä data tuodaan Pro3-järjestelmän raportointinäkymiin.

”Järjestelmän käyttöönotto ja koulutus alkoi vuoden 2020 kesällä ja ensimmäinen vuosi menikin pitkälti käyttöönoton puitteissa. Projektithan eivät ajoitu niin, että ne lähtisivät käyntiin samaan aikaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kanssa, joten osassa hankkeita Pro3 on ajettu mukaan kesken projektin ja osassa se on ollut mukana alusta alkaen. Ensimmäisen vuoden aikana saimme kaikki parikymmentä projektia mukaan järjestelmään.” kertoo laatu-, työturvallisuus-, ja kehityspäällikkö Jyri Seppänen.

Koulutuksen sisältö suunnitellaan käyttäjäkohtaisesti

”Puolen vuoden aikana järjestelmän käyttöön koulutettiin eri rooleissa toimivia käyttäjiä toimistolla ja tukitehtävissä. Tuotannon ja hankinnan lisäksi myös kustannuslaskennan, myynnin, markkinoinnin henkilöstö saivat koulutuksen järjestelmän käyttämiseen ja kaikki koulutukset saatiinkin päätökseen 2021 tammikuussa. Hankinnassa järjestelmä on ollut varmasti suurimmassa roolissa, jota varten hankimme lisäosatyökalun toimittajarekisterin käyttöönottamiseksi. Tässä projektissa meitä auttoi yliopisto-opiskelijataustainen harjoittelija, joka puolen vuoden aikana paitsi siivosi vanhaa ja siirsi ajantasaista tietoa toimittajahallintarekisteriin. Hän teki myös gradunsa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta ja sen hankintatyökalun kehityksestä.

Järjestelmän tai ennemminkin työkalun käyttöönotto on helppoa. Derigo koulutti minut ja alussa tukitoiminnoissa apuna toimineen Tatu Peiposen. Tukitoiminnan tarpeen vähentyessä Tatu siirtyi talossa muihin tehtäviin ja sisäinen koulutus tapahtuu nykyisin käytännössä minun toimestani.

Henkilökunnan yleiskoulutus kestää noin kolme tuntia, jossa käydään taustaa läpi aloittaen intrasta, siirtyen projektipuolen kouluttamisen kautta lisätoiminnallisuuksiin. Koulutuksen sisältö on käytännön läheistä ja muuttuu roolien sekä käyttäjien tarpeiden mukaan. Tämä pitää mielenkiinnon yllä ja henkilökohtaisuuden vuoksi järjestelmä onkin meillä hyvin jalkautunut. Pro3:n vahvuus tulee esiin myös siinä, että monet uudet työntekijät ovat tottuneet käyttämään järjestelmää jo edellisissä työpaikoissaan.

Olemme tehneet paljon pieniä lisätilauksia Derigon suuntaan – hienosäädetty olemassa olevia, kerätty käyttäjäpalautetta. Otimme järjestelmän käyttöön pikaisella aikataululla ja emme takertuneet pikkuseikkoihin, se perusajatus ja idea; rautainen prosessi luotiin hyväksi, mutta käyttöönotolle annettiin mahdollisuuksia kokeilla asioita, mitkä koettiin toimiviksi. Käyttäjät ovat pitäneet, että he ovat voineet vaikuttaa ja antaa palautetta, jonka johdosta asioita onkin muutettu ihan lennostakin.” arvioi Seppänen.

Tunnuslukujen ansiosta olemme viisaampia ja saamme vertailua

”Olemme päässeet kehittämään mm. kojelautanäkymiä, joissa on tehty paljon integraatioita meidän toimittajien tai kumppaneiden järjestelmiin, joissa Pro3 käy hakemassa tietoja, joissa tunnisteena toimii kaikille toimijoille yhteinen projektin työnumero. Mikä parasta, käyttäjien ei tarvitse enää erikseen kirjautua toisen toimijan järjestelmiin, näitä ovat mm. jätehuolto, kalustokeskukset, laatu- ja työturvallisuustyökalut ja talouden järjestelmät.”

”Olemme jalostamassa kertynyttä dataa ja sen avulla tarkentamassa kojetaulunäkymää ja siten esimerkiksi ulkopuolelta voidaan tuoda jätehuollosta toimitettuja jätemääriä jätehuollon palveluihin tai työmaan talousluvut talouden järjestelmistä. Samalla kun meillä on volyymit ja mitä rakennetaan tiedossa jo Pro3:ssa eli paljonko neliötä ja bruttokuutioita rakennetaan. Näiden tietojen pohjalta pystymme johtamaan ja laskemaan erilaisia tietoa lisääviä ja vertailukelpoisia tunnuslukuja sekä toteuttamaan tavoitteellisia mittareita projektiemme eri osa-alueille.” Seppänen kertoo.

Kehitämme tuotetta kumppaneina

”Yhteistyö Derigon kanssa on toiminut hienosti ja olemme saaneet toteutettua haluamamme muutokset ja uusiakin tilauksia on jo laitettu sisään, esim. työturvallisuuden raportointia tullaan kehittämään jatkossa. Projektinhallinnan lisäksi järjestelmää hyödynnetään myös Pro3 laajennusten avulla yrityksen sisäisessä viestinnässä ja toimittajien hallinnassa sekä laadun varmistamisessa.

Vuoropuhelu on toiminut molempiin suuntiin ja jos olemme miettineet jotain ratkaisua, niin Derigo on kertonut tilanteen ja tehnyt myös taustatyötä selvittäessään; mitä maailmalla on tarjolla, miten niitä on toteutettu ja mitä Derigo pystyy tekemään toiveen toteuttamiseksi. Me olemme sitten yhdessä rehellisesti punninneet, miten Varten kannattaa asian kanssa edetä, tarkoitti se sitten Derigon ratkaisua tai jotain muuta. Tämä kertoo yhteistyön syvyydestä ja syntyneestä luottamussuhteesta”, kiittelee Seppänen.

Yhteinen alustaratkaisu auttaa kehitystyössä

”Tulevaisuudessa tekoäly tulee varmasti vahvemmin mukaan helpottamaan arkisia rutiineja, mutta rakentamisessa ollaan vielä aika kaukana teollisesta tehdastuotannosta, vaikka esivalmistusasteet jatkuvasti tuotteilla lisääntyvätkin. Toki pitää muistaa, että valinnat eivät ole yksi meidän käsissämme, vaan meillä on mukana myös viranomaiset, lainsäädäntö jne., jotka määrittelevät vaatimukset. Näihin muutoksiin meidän on oltava valmiita ja pystyttävä reagoimaan, joten siksi haluammekin olla tekemisessä alustaratkaisun kanssa, joka on käytössä usealla meidän alamme yrityksellä ja josta haetaan kehityspintaa.” summaa Jyri Seppänen.

 

Quattro Mikenti Group Oy päivitti Pro3-järjestelmänsä sekä siihen liittyvän palvelumallin

QMG-konsernissa on käytetty Derigon Pro3-järjestelmää yritysten projektien johtamisen välineenä jo vuodesta 2015 lähtien.

Toukokuuhun 2021 saakka Derigo toimitti Pro3-järjestelmän QMG:lle sovelluspalveluna, teknisen alustan ylläpidon hoituessa kolmannen osapuolen toimesta. Toukokuusta alkaen Derigo toimittaa järjestelmän QMG:lle kokonaispalveluna, joka sisältää myös kaikki järjestelmään liittyvät alustapalvelut sekä sovelluskehityksen.

Muutokseen päädyttiin asiakkaan toiveesta, jonka tavoitteena oli selkeämmät toimintamallit sekä yksinkertaisempi kokonaispalvelu yhdeltä toimittajalta. Muutoksen yhteydessä myös järjestelmän tekninen alusta päivitettiin SharePoint 2019 -versioon.

Yhtenä keskeisenä tavoitteena aikaisempaan malliin verrattuna oli myös helpottaa Pro3-järjestelmän käyttöä ilman erillisiä VPN-yhteyksiä paikasta riippumatta. Tämä mahdollistaa Pro3 järjestelmän tehokkaan mobiilikäytön myös työmailla. Projektin yhteydessä käyttäjähallinta muutettiin AzureAd-pohjaiseksi, jolloin järjestelmän käyttöoikeuksien hallinta on sujuvaa ja tietoturvallista.

Päivitysprojektin myötä otettiin käyttöön myös uusia toimintoja kuten sähköiset lomakkeet, jotka mahdollistavat jatkossa kaikille tytäryhtiöille tehokkaat modernit työvälineet sekä mahdollisuuden saada kerättyä tietoa rakenteelliseen ja raportoitavaan muotoon perinteisten dokumenttien sijaan.

”Quattro Mikenti Groupin strategiana on kasvaa voimakkaasti yritysostojen kautta ja tällä hetkellä konserniin kuuluvia tytäryrityksiä on yhteensä jo noin 30. Kaikki konsernin projektitoimintaa tekevät yritykset käytävät Pro3:a projektinhallinnan välineenä. Pro3-järjestelmää käytetään myös uusien yritysostoprosessien tiedonhallintaan sekä välineenä integroida uusia yrityksiä Quattro Mikenti Groupin perheeseen. Siirtoprojekti meni kokonaisuudessaan hienosti, sillä se oli tarkasti aikataulutettu ja vaiheistettu. Yhteisissä ohjausryhmän seurantapalavereissa varmistettiin, että kaikki siirtoprojektin osapuolet olivat ajan tasalla”, kommentoi projektipäällikkö Petri Pakkanen QMG:stä.

Lisätietoa hankkeesta

Quattro Mikenti Group Oy – Petri Pakkanen, Projektipäällikkö, Puh. 0400 29 39 71, petri.pakkanen@qmg.fi

Derigo Oy – Jussi Rantala, Operatiivinen johtaja, Puh. 0400 200 005, jussi.rantala@derigo.fi

Quattro Mikenti Group Oy on Suomen suurimpia talotekniikka-alan toimijoita. Konserniin kuuluu 28 talotekniikan urakointi- ja palveluyhtiötä eri puolilla maata. Yhtiöt tarjoavat mm. LVI-, sähkö-, jäähdytys-, kylmä-, automaatio-, tele- ja turvatekniikkapalveluita. Heidän palveluksessaan on noin 1100 talotekniikan ammattilaista. Konsernin vuotuinen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiö on Quattro Mikenti Group Oy, joka vastaa hallinnosta, taloudesta ja tukitoiminnoista.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattroservices Oy vastasi Metropolian Myllypuron kampuksen kokonaistalotekniikasta uudisrakennusprojektin aikana 2017–2020.

www.quattromikentigroup.fi

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

www.derigo.fi

 

 

Jalmare Oy – Pro3 tukemaan myös kasvuyritysten johtamista ja kasvua

Jalmare Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Meriteollisuudessa toimivan kasvavan pienyrityksen Jalmare Oy:n toiminnan ytimenä on tehokas projektitoiminta. Yrityksen johto teki jo yritystä perustettaessa päätöksen siitä, että yritykselle hankittavien tietojärjestelmien tulee tukea myös tulevaa kasvua sekä toiminnan laajentumista eri osa-alueille. Oleellisena hankintaperusteena oli, että tietojärjestelmien määrä minimoidaan.

Projektijohtamisen tueksi haluttiin kustannustehokas tietojärjestelmä, joka skaalautuu yrityksen kasvun myötä sekä on saatavilla SaaS-palveluna ilman omia IT-resursseja ja massiivista käyttöönottoa.

Pro3 Jalmaren käytössä

Järjestelmän ytimenä on Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektinhallinnan lisäksi Jalmaressa tullaan ottamaan käyttöön seuraavat Pro3 lisäosat:

  • Toimittajatietojen hallinta
  • Koulutusrekisteri
  • Outlook lisäosa sähköpostien hallintaan
  • Asiakkuuden hallinta
  • Kalustorekisteri
  • Yleiset työtilat.

Pro3 käytön tavoitteena on tehostaa projektien seurantaa ja johtamista sekä projektien riskeihin varautumista. Tavoitteena on myös parantaa tiedonkulkua ja tiedonhallintaa yrityksen Suomen ja Romaniassa toimivan tytäryhtiön välillä.

Lisätietoa hankkeesta

Jalmare Oy – Juhani Lehtinen, Toimitusjohtaja, Puh. +358 50 5162 770, juhani.lehtinen@jalmare.com

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. +358 400 265 242, jukka.vornanen@derigo.fi

Jalmare Oy on meriteollisuuden suunnitteluun, työvoimanvälitykseen, projekteihin sekä materiaalitoimituksiin erikoistunut osakeyhtiö, jonka päätavoitteena on tarjota parhaat ratkaisut asiakkaidensa tarpeisiin. Jalmare Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 1,2 m€ ja henkilöstömäärä on 10.

 

 

 

 

 

 

www.jalmare.com/fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

www.derigo.fi

ESP KONSERNI OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

ESP on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta. Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan.

Projektin tavoitteena on tehostaa ESP:n toimintaa luomalla yhtenäiset projektin toteutuksen toimintamallit ja käytännöt.  Uudessa toimintamallissa vakioidaan myös käytettävät dokumentit sekä otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet. Sähköisten mobiililomakkeiden avulla tieto siirtyy reaaliaikaisesti työmaalta toimistoon. Tietoa voidaan uudelleen käyttää tehokkaasti mm. raportoinnissa ja toiminnan kehittämisessä.

”ESP:n konsernijohtaja Veli-Markku Niemisen mukaan yrityksen strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä entistä laadukkaampi projektin toteutusmalli. Pro3 -järjestelmän avulla voidaan varmistaa hallittu kasvu sekä vakioidut ja laadukkaat toimintamallit”.

Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu syksyn 2020 aikana.

Lisätietoa hankkeesta:

ESP Konserni – Veli-Markku Nieminen, Konsernijohtaja. Puh. 040 0241 708 veli-markku.nieminen@espoy.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400-265242 jukka.vornanen@derigo.fi

ESP konserni on uudis- ja korjausrakentamiseen erikoistunut yritysryhmä, joka tuottaa kaikki LVIS-palvelut luotettavasti ja laadukkaasti. ESP- konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 36,3 m€ ja henkilöstömäärä on n. 200.

Konserni koostuu kuudesta kokeneesta talotekniikka-alan yrityksestä. ESP-konserniin kuuluvat ESP Suomi Oy (Jyväskylä ja Helsinki), ESP Tekniikka Oy, KLA Talotekniikka Oy, Sähköneliö Oy, Hämeen Air Service Oy sekä Pertunmaan LVI-asennus Oy.

Yhtiö on toteuttanut menestyksellisesti asuin-, toimitila-, liike- ja teollisuuskohteita. Heidän ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön avulla luodaan asiakkaille lisäarvoa, joka minimoi investointien riskit ja kiinteistöjen elinkaarikustannukset laadusta tinkimättä.
www.espoy.fi

ESP toteutti sähköurakan KSSHP Sairaala Novan parkkihallissa ja IVS-urakan valmistuskeittiössä 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

HR-IKKUNAT RUHKALA OY OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

HR-Ikkunat Ruhkala Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Projektin tavoitteena on yrityksen toiminnan digitalisointi sisältäen myynnin ja tuotannon. Projektissa toteutetaan myös paperiton toimisto konsepti hyödyntämällä Pro3 sähköisiä lomakkeita. Sähköisiä lomakkeita tullaan käyttämään myös tuotannon eri vaiheiden seurannassa.

HR-ikkunat Ruhkala Oy:n IT-päällikön Juha Ruhkalan mukaan Pro3:n avulla saadaan reaaliaikainen näkymä ja seuranta kaikkeen tekemiseen. Lisäksi suurena ajan säästönä ja hyötynä päivittäisessä tekemisessä on, että päästään eroon verkkolevyillä ja omilla koneilla hukassa olevista lomakkeista.

Lisätietoa hankkeesta:

HR-Ikkunat Ruhkala Oy – Juha Ruhkala, IT-päällikkö. Puh. 044 7700130 juha.ruhkala@hrikkunat.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400 265242 jukka.vornanen@derigo.fi

HR-Ikkunat Ruhkala Oy on Kalajoella toimiva yksityisomistuksessa oleva puusepänalan yritys, jonka liikevaihto on noin 3,4Meur ja yrityksessä työskentelee 24 ikkunavalmistuksen ammattilaista.
HR-Ikkunat on nykyaikainen puusepäntehdas, joka on erikoistunut valmistamaan suomalaiseen rakentamiseen soveltuvia, toimivia ja kestäviä puuikkunoita sekä puualumiini-ikkunoita – kotiin ja mökille. Asiakkaan toiveiden mukaan valmistettavat ikkunat soveltuvat loistavasti uudisrakentamiseen sekä ikkunaremonttiin.
www.hrikkunat.fi

Suomen ja koko pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkki-sertifioitu kesämökki valmistui 2018 Lounais-Suomeen. Mökissä on HR-Ikkunoiden HR 2+2 ikkunat.

 

 

 

 

 

 

 

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

KTC GROUP OY OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 -JÄRJESTELMÄN

KTC Group Oy on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta.

Projektin tavoitteena on luoda vakioidut projektin toteutuksen toimintamallit ja käytännöt. Työmaakäytäntöjä digitalisoidaan mm. sähköistämällä työntekijöiden tuntienkirjauskäytännöt. Projekti toteutetaan syksyn 2020 aikana.

KTC Group Oy:n toimitusjohtaja Pasi Rytkösen mukaan yrityksen strategisena tavoitteena on kannattava kasvu sekä entistä laadukkaampi projektin toteutusmalli. Pro3 -järjestelmän avulla voidaan varmistaa hallittu kasvu sekä ISO9001 laatusertifioinnin mukaiset toimintamallit.

Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektin työmaatoimintojen tehostamiseen otetaan käyttöön Pro3 Onsite mobiilisovellus, jonka avulla voidaan tehdä mm. erilaisia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja. Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoa hankkeesta:

KTC Group Oy – Pasi Rytkönen, Toimitusjohtaja. Puh. 044 986 2066 pasi.rytkonen@ktcgroup.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400 265242 jukka.vornanen@derigo.fi

KTC Group Oy on Oululainen yksityisomistuksessa oleva rakennusalan yritys, jonka liikevaihto on noin 13Meur ja yhtiössä työskentelee 50 rakentamisen ammattilaista. Yhtiön toimialue käsittää pääsääntöisesti Oulun ja Koillismaan alueen, mutta toimii tarvittaessa koko Pohjois-Suomen alueella.
Yhtiö on toteuttanut monipuolisesti liike- ja toimitilarakentamiseen, teollisuusrakentamiseen, julkisen rakentamiseen sekä korjausrakentamiseen liittyviä hankkeita. Yhtiön erityisosaamista on vaikeiden ja vaativien sisäilma- ja peruskorjaus kohteiden toteutus.
www.ktcgroup.fi

KTC Group toteutti Oulun kauppahallin peruskorjauksen 2019-2020.

 

 

 

 

 

 

 


Derigo Oy 
on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jonka kaikilla työntekijöillä on vahva projektitoiminnan ja prosessikehityksen tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Vankan kokemuksensa pohjalta Derigo on kehittänyt oman Pro3 – tuoteperheen yhdessä asiakkaidensa kanssa palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.
www.derigo.fi

JATKE OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 JÄRJESTELMÄN

Jatke Oy ja Derigo Oy ovat sopineet Pro3-järjestelmän käyttöönotosta vuoden 2020 aikana. Projektin aikana kehitetään Jatkeen toimintamalleja ja ne kuvataan Pro3 järjestelmään.

Käyttöönotossa hyödynnetään vallitsevien olosuhteiden takia myös etätapaamisia, joilla korvataan osa perinteisesti läsnäoloa vaativista palaverista. Käyttöönotossa noudatetaan Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia.

Järjestelmää tullaan käyttämään projektinhallinnan lisäksi mm. asiakastietojen hallinnassa sekä osana yrityksen johtamisjärjestelmää. Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Pro3 järjestelmän käyttöönotto on osa Jatkeen projektitoimitusprosessin digitalisointia. Järjestelmän raportointinäkymien avulla saadaan myös ajantasainen näkymä liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

Jatkeella tyytyväinen henkilöstö on tärkein kilpailuetu. Jatkeen tavoitteena on projektin aikana yhtenäistää toimintaa ja tarjota henkilöstölle helppokäyttöiset työkalut, jolloin tekeminen on mahdollisimman vaivatonta ja tietoa on avoimesti saatavilla.

Lisätietoja hankkeesta:

Jatke Oy: Kehitysjohtaja Sakari Aaltonen, p. 050-390 3658 sakari.aaltonen@jatke.fi

Derigo Oy: Kaupallinen johtaja Pekka Aalto, p. 050-364452, pekka.aalto@derigo.fi

Jatke Oy on perustettu vuonna 2009 ja se toimii Jatke-konsernin emoyhtiönä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja kotipaikka on Kouvola. Jatke rakentaa ihmisille koteja ja työpaikkoja, joissa on hyvä olla ja elää. Menestyäksemme perusasioiden on oltava kunnossa. Jatkeella tämä tarkoittaa, ettei aikatauluissa ja kustannuksissa tule yllätyksiä ja teemme sen, mitä asiakkaan kanssa on yhdessä sovittu. Saumaton yhteistyö sekä sisäisesti että ulkoisesti on tae parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Jatkeella tämä on kaiken tekemisen lähtökohta. Lue lisää: https://jatke.fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. Lue lisää: https://www.derigo.fi/

VARTE OTTAA KÄYTTÖÖN DERIGON PRO3 JÄRJESTELMÄN

Varte Oy ja Derigo Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen palvelusopimuksen Pro3-järjestelmän käytöstä. Pro3- käyttöönotto tehdään vuoden 2020 aikana. Sopimuskauden aikana järjestelmän käyttöä tullaan laajentamaan Pro3 lisätoiminnallisuuksilla siten, että se tukee mahdollisimman hyvin Varten liiketoimintaa. Projektin tavoitteena on tarjota henkilöstölle modernit työvälineet, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työskentelyä sekä konttorilla että työmailla.

Järjestelmän käyttöönotossa hyödynnetään Derigon tuotteistettua käyttöönottomallia, jossa Varten toimintamalli kuvataan Pro3 järjestelmään. Varten Pro3 järjestelmässä tullaan hyödyntämään myös Derigon ja Congridin järjestelmien integraatiota, jossa mobiilityökaluilla kerättävä data tuodaan Pro3-järjestelmän raportointinäkymiin.

Projektinhallinnan lisäksi järjestelmää tullaan hyödyntämään Vartessa Pro3 laajennusten avulla yrityksen sisäisessä viestinnässä (intranet), asiakkuuksien hallinnassa sekä laadun varmistamisessa.

Pro3 tarjoaa käyttäjille projektien toteutukseen sähköisen työtilan, joka yhdistää yrityksen toimintatavat, dokumenttienhallinnan, sekä projektien raportoinnin yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. Järjestelmän avulla projektitoimitusprosessi digitalisoidaan mahdollisimman kattavasti ja johtamisen tueksi tuodaan raportointinäkymiä, joiden avulla saadaan ajantasainen näkymä projektien tilanteeseen.

Lisätietoja hankkeesta:

Varte Oy: Laatu- ja työturvallisuuspäällikkö Jyri Seppänen, p.0400-285040 jyri.seppanen@varte.fi

Derigo Oy: Kaupallinen johtaja Pekka Aalto, p. 050-364452, pekka.aalto@derigo.fi

Varte-konserni on yksi Suomen merkittävimmistä perheomistuksessa olevista talonrakennusalan yrityksistä. Olemme kokenut talonrakentaja ja asuntotuottaja. Emoyhtiö Varte Oy:n toiminta-alueena ovat pääkaupunkiseutu sekä Kaakkois-Suomi. Vuoden 2018 alussa toimintansa käynnistänyt tytäryhtiö Varte Lahti Oy:n toiminta-alue käsittää Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Keski-Uudenmaan kunnat. Vahvuutemme on monipuolinen osaaminen. Olemme rakentaneet monenlaisia hankkeita: asuinkerrostaloja, toimitiloja, korjausrakentamis- ja teollisuuskohteita sekä erityisosaamista vaativia julkisia rakennuksia, kuten kouluja ja päiväkoteja. Lue lisää: https://www.varte.fi/

Derigo Oy on vuonna 2008 perustettu kotimainen ICT-palvelutalo, jolla on vahva projektitoiminnan tausta ja osaaminen. Yrityksen työntekijät ovat toteuttaneet satoja kehitysprojekteja erikokoisissa yrityksissä sekä kotimaassa, että ulkomailla. Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 – tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa. Lue lisää: https://www.derigo.fi/

X

Yhteydenottopyyntö:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.