Uutiskirjeet

Pro3 Uutiskirje 09/2020

Tämän asiakaskirjeen tarkoituksena on tiedottaa yleisellä tasolla mitä Pro3 kehityksessä ja asiakasrintamalla tapahtuu.

Pro3 kysely 2020

Derigo Oy toteutti Pro3 asiakaskyselyn vuoden 2019 keväällä. Kysely uusittiin kesällä 2020, jolloin kysely lähetettiin kaikille Pro3 käyttäjille. Vastauksia tuli kiitettävästi ja haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Vastauksenne antavat meille arvokasta tietoa, jotta voimme kehittää Pro3:sta entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Oli hienoa todeta, että suurin osa käyttäjistä käyttää Pro3:a päivittäin tai vähintään muutaman kerran viikossa. Vuonna 2019 vastaajista 42% kertoi käyttävänsä Pro3:a päivittäin, nyt luku oli noussut hienosti 61%:iin.

Kyselyyn vastanneista enemmistö työskentelee projektin toteutuksessa. Verrattuna edellisen vuoden tuloksiin Pro3:a käytetään edelleen pääsääntöisesti tiedon etsimiseen ja tallentamiseen, vakiolomakepohjien hakemiseen sekä raportointiin ja tilannetiedon saamiseen. Raportointi ja vakiolomakepohjien käyttö oli selvästi noussut viime vuoteen verrattuna.

Kyselyssä Pro3 käyttäjät merkitsivät eniten käyttämiään toimintoja, joista kärkeen nousivat seurattavat projektini, sähköiset lomakkeet, vakiolomakepohjat sekä toimintaohjeet. Käyttäjien mukaan heidän työssään Pro3 on tuonut hyötyä muun muassa prosessin mukaisessa toimintatavassa, dokumenttien haussa ja laatudokumentaation  löydettävyydessä.

Kyselyyn sai antaa myös vapaata palautetta Pro3:sta ja sen toiminnoista. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella voidaan todeta, että itse järjestelmällä ja sen toiminnallisuuksilla on merkittävä rooli yrityksen projektitoiminnan kehittämisessä, mutta vieläkin merkittävämpää on järjestelmään kuvatun toimintamallin selkeys sekä toimintamallin jatkuva kehitys vastaamaan yrityksen tavoitteita. Myös toimintamalliin liittyvällä koulutuksella on iso rooli tavoiteltavien hyötyjen saavuttamisessa.

Haluamme kiittää vielä vastaajia ja asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä!

Mihin kaikkeen Pro3:a voi käyttää?

Pro3 on kehitetty tukemaan projektiliiketoimintaa. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa olemme huomanneet, että Pro3:lla pystyy tukemaan useita yritysten eri ydintoimintoja. Tässä muutamia esimerkkejä, joihin asiakkaamme käyttävät sitä:

 • Sisäiset kehityshankkeet: yrityksillä on menossa useita kehityshankkeita yhtä aikaa, ja niitä viedään eteenpäin tyypillisesti projektin omaisesti. Sisäisiin kehitysprojekteihin on helppo tuoda ns. tarkastuspistemalli Pro3:n avulla
 • ICT Projektisalkun hallinta: luodaan ICT kehitysprosessi, jonka avulla voidaan hallita ICT hankkeisiin liittyviä dokumentteja, tehtäviä ja aikatauluja
 • Markkinoinnin vuosikello: Markkinoinnin aktiviteetit sisältävät paljon dokumentteja, tehtäviä ja yhteenvetoja, tätä tukemaan luodaan ylätason vuosikello, joka toistuu samankaltaisena joka vuosi. Vuosikelloon voi lisätä uusia tapahtumia tai aktiviteetteja helposti
 • HR-prosessi: hallinnollisista tapahtumista, sekä työntekijän työsuhteen elinkaareen liittyvistä asioista, esim. rekrytoinnin valmistelu, rekrytointi ja päätös, työsuhteen käynnistys, työsuhteen aikaiset kehitys- ja tavoitekeskustelut
 • Messujen organisointi: messutapahtymat vaihtelevat, mutta niiden järjestämiseen liittyy lähes aina samantyyppisiä toimenpiteitä ja dokumentteja
 • Yrityskauppa ja Due Diligence prosessi: Nämä prosessit ovat pitkiä ja tietohin saa päästä käsiksi vain rajatut henkilöt. Tässä hyödynnetään Pro3 projektikohtaisten oikeuksien antamista ja dokumenttien version hallinnan seurantaa
 • RD prosessi on tyypillisesti pitkä ja paljon erilaisia dokumentteja sisältävä prosessi, joka toistuu samankaltaisena.

Jos haluat kuulla näistä lisää, ole yhteydessä omaan Derigon yhteyshenkilöösi, hän auttaa sinua eteenpäin.

Pro3 lisätoiminnallisuuksia

Pro3 tuoteperhe sisältää useita tekemistä helpottavia lisätoiminnallisuuksia. Alla on lyhyesti esitelty ’Kokousten hallinta´. Lisätietoja saa joko yrityksenne Derigon yhteyshenkilöltä tai kotisivuiltamme: www.derigo.fi

 • Kokusten hallinta, uusi päivitetty versio

Kokusten hallinta -lisäosan etusivulle kerääntyy näkyviin menneet ja tulevat palaverit, viimeisimmät dokumentit palavereista sekä niissä tehdyt päätökset.

Agenda voidaan tallentaa pohjaksi, jota voidaan käyttää jatkossa hyödyksi  uusissa kokouksissa. Kokouksen pöytäkirjan pystyy myös tallentamaan pdf-tiedostoksi. Agendaan voidaan  myös liittää kuvaus, dokumentteja, linkkejä, tehtäviä, päätöksiä ja muistioita​.

Kaikki kokoukset listaantuvat aikajärjestyksessä ja niistä pääsee myös tarkastelemaan sekä muokkaamaan kokouksen sisältöä. Jokaisen kokouksen liitteet löytyvät omalta dokumentit -välilehdeltä.

Kokousten aikana tehdyistä päätöksistä voidaan tehdä tehtäviä, joille merkitään vastuuhenkilö. Tehtävien etenemistä on myös helppo seurata tätä kautta.

Kokoukset on mahdollista myös lisätä omaan Outlook –kalenteriin iCal –toiminnon kautta​.

Yhteistyökumppanit

Nettisivuillemme on nyt julkaistu uusi Yhteistyökumppanit -sivu, josta löydät kaikki hienot yhteistyökumppanimme. Sivulta pääset lukemaan lisää kanssamme toimivista yrityksistä sekä yhteistyöstämme. Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan yhteistyökumppaneihimme:

www.derigo.fi/yhteistyokumppanit/

 

Pro3 Uutiskirje 05/2020

Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on tiedottaa yleisellä tasolla mitä Pro3 kehityksessä ja asiakasrintamalla tapahtuu.

Nycon ottaa käyttöön Derigon Pro3 projektinhallintajärjestelmän

NyCon Oy Ab on sopinut Derigo Oy:n kanssa Pro3 -järjestelmän käyttöönotosta kevään 2020 aikana.Projektin tavoitteena on harmonisoida kasvavan yrityksen toiminta ja saada projektien tiedot ja dokumentit helposti saataville. Pro3 -järjestelmän avulla yritykselle luodaan sähköinen työpöytä, joka on koko henkilöstön käytössä.Järjestelmän ytimenä tulee olemaan Pro3 projektinhallinta moduuli, jonka avulla hallitaan projektin toteutusprosessia koko projektin elinkaaren ajan. Projektin työmaatoimintojen tehostamiseen otetaan käyttöön Pro3 Onsite mobiilisovellus, jonka avulla voidaan tehdä mm. erilaisia tarkastus- ja mittauspöytäkirjoja. Projektihallinnan lisäksi järjestelmästä löytyvät työtilat erilaisille hallinnollisille dokumenteille sekä monipuoliset raportointinäkymät liiketoiminnan eri osa-alueisiin.

Lisätietoa hankkeesta:

NyCon Oy Ab – Håkan Nyman, Toimitusjohtaja. Puh. 050-3845837. håkan.nyman@nycon.fi

Derigo Oy – Jukka Vornanen, Toimitusjohtaja. Puh. 0400-265242. jukka.vornanen@derigo.fi

http://www.nycon.fi

http://www.derigo.fi

Teams viestintään – Pro3 tiedonhallintaan

Teams ja Pro3 täydentävät toisiaan luoden uusia mahdollisuuksia projekteihin liittyvän tiedon ja viestinnän hallinnassa. Teams tarjoaa näppärät ja monipuoliset viestintäratkaisut kun taas Pro3 ohjaa prosessia, tekemistä ja hoitaa tiedon- ja dokumentinhallinnan. Kiva yksityiskohta yhteistyöstä on, että Teams ”täbiin” liitettyyn Pro3-työtilaan liittyvä keskustelu nousee Teamsissa omaan sarakkeeseensa Pro3-työtilan rinnalle. Ja Pro3 ”metatiedottaa” automaattisesti projektille tallennetut dokumentit sen mukaan miten haluat liiketoimintaasi seurata ja jäsentää. Siis automaattisesti, ilman että se teettää lisätyötä projektitiimillä!

Teams ja Pro3 tuovat organisaatiolle tehokkaan viestintäalustan chatteineen ja verkkokokouksineen sekä yhtenäisen toimintatavan ja sisäänrakennetun tiedonhallinnan tehokkuuden. Teams-kanavat kokoavat ja näyttää projekteihin liittyvän viestinnän ja Pro3:n työtilat ja dahsboardit näkymän projektien ja projektisalkun tilanteeseen. Käytössäsi on aina ajantasainen tieto johtamisen ja päätöksenteon tueksi.

Pro3 ja Teams yhdessä mahdollistavat tehokkaan yhteistyön ja tiedon jakamisen, organisaation tavoitteita tukevan toimintamallin ja liiketoimintasi edellyttämän tiedonhallinnan. Ne tuovat yritykselle uutta kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia – eli digitalisaatiota parhaimmillaan!

Lue lisää täältä:https://www.derigo.fi/2020/04/20/onko-sinullakin-teams/

Pro3 lisätoiminnallisuuksia

Pro3 tuoteperhe sisältää useita tekemistä helpottavia lisätoiminnallisuuksia. Alla on lyhyesti esitelty ’sähköiset lomakkeet’ ja ’koulutusrekisteri’. Lisätietoja saa joko yrityksenne Derigon yhteyshenkilöltä tai kotisivuiltamme: www.derigo.fi

 • Sähköiset lomakkeetSähköisellä lomakkeella pystyy muuttamaan word- ja excel-dokumentit helppokäyttöisiksi lomakkeiksi. Lomakkeita on helppo käyttää eri laitteilla: mobiili, tabletti tai työaseman selainohjelmisto.Lomakkeista voidaan käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin kuten esimerkiksi työmaapäiväkirja, lisä- ja muutostyölomake, betonointipöytäkirja sekä tarjouslupa työnkulkuineen. Lomakkeet ovat tallennettuna projektille ja ovat helposti lyödetävissä. Lomakkeille syötettäävä tietoa voidaan tuodaan Dashboardille joka helpottaa seurantaa ja raportointia.Lomakkeiden ylläpito ja muuttaminen on helppoa ilman syvällistä tietoteknistä osaamista.

 • Koulutusrekisteri
  Tyypillinen tilanne yrityksissä on, että koulutustietojen ja erityyppisten lupien ylläpito on hajallaan eri paikoissa. Etenkin alihankkijoiden tietoja ei ole helposti saatavilla tai tarkastettavissa.Pro3 koulutusrekisteri-lisäosa tarjoaa helppokäyttöisen työkalun sekä omien että alihankkijoiden koulutus- ja lupatietojen ylläpitoon. Tietoja on helppo ylläpitää ja päivittää. Järjestelmässä on tehokkaat haku ja suodatustoiminnon joiden avulla on helppo tarkastella esim. vanhaksi meneviä lupia tai puuttuvia koulutuksia. Tämän lisäksi esimiehet saavat hälytykset esimiehelle koulutusten voimassaoloajan päättymisestä.

 

X

Yhteydenottopyyntö:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and
Terms of Service apply.