Henkilökunta ajan tasalla

Intranet on organisaation kannalta erinomainen keino tehostaa päivittäistä työskentelyä. Intranet mahdollistaa henkilöstön tarvitseman tiedon keskitetyn tallentamisen, helpottaa kommunikointia ja yhteistyötä yrityksen sisällä.

Intranet voi sisältää esimerkiksi:

  • uutiset (yrityksen sisäiset sekä toimialakohtaiset)
  • Pro3 intranet projektiyrityksen sisäinen tiedottaminen sisältötapahtumat ja koulutukset
  • ohjeet
  • työssä tarvittavat lomakkeet
  • hyödylliset linkit
  • yrityksen laatujärjestelmä
  • perehdytysmateriaali
  • yhteystiedot
  • raportit

Suuri etu Intranetin käytössä on se, että työntekijät tietävät mistä löytävät keskitetysti tarvitsemansa tiedon ja voivat näin keskittyä työhönsä tehokkaasti.

Nopea käyttöönotto

Tarjoamme tehokkaan sekä yrityskohtaisesti räätälöitävän SharePoint 2013 –pohjaisen Intranet-ratkaisun, joka säästää työntekijöiden aikaa sekä parantaa tiedon jakelua ja löydettävyyttä merkittävästi. Intranet ratkaisumme sisältää muokattavan vakiorakenteen, joka mahdollistaa käyttöönoton jopa muutamassa päivässä.