Saatavilla olevat laajennukset:

 • Asiakkuuden hallinta
  Asiakkuuden hallinta on työtila, jossa hallitaan asiakkaan yhteystietoja ja -henkilöitä, tehtyjä toimenpiteitä ja asiakasyhteydenpitoa.
 • Kokoustyötilat
  Työtila kokouksille jossa kokous kohtaiset dokumentit, tiedot ja tehtävälistat.
 • Koulutusrekisteri
  Koulutusrekisteriin tallennetaan yrityksen henkilökunnan koulutukset ja sertifikaatit. Umpeutuvista koulutuksista saadaan hälytykset ja henkilökunnan koulutuksista ja sertifikaateista voidaan tehdä yhteenvetoja.
 • Luovutusaineisto
  Luovutusaineistoa varten on oma osio projektilla ja aineisto voidaan kerätä automaattisesti projektin dokumentaatiosta.
 • Outlook integraatio
  Käyttäjän koneelle asennettavassa laajennuksessa sähköposteja ja niiden liitteitä voidaan tallentaa suoraan Outlookista projektille. Sähköposti jää myös kopiona käyttäjän omaan Outlookiin ja siihen lisätään tieto, että sähköposti on tallennettu Pro3:een. Vaatii vähintään Windowsin Outlook 2010 version.
 • Riskienhallinta
  Projektisivustoa laajennetaan riskienhallinnalla, jossa listataan projektin riskit, niiden vakavuus, vaikutus ja todennäköisyys. Riskeistä saadaan projekti- ja liiketoimintakohtaisia raportteja ja tilastoja. Projektipohjaan voidaan myös luoda valmiita profiloituvia riskilomakepohjia.

 

 • Sähköiset lomakkeet
  Word, Excel jne. lomakkeiden korvaaminen sähköisillä lomakkeilla
 • Toimittajien hallinta
  Toimittajien hallinnassa kerätään toimittajien tiedot ja niihin kohdistuvat tapahtumat.
 • Tuntienkirjaus
  Työtuntien kirjaus projekteille päivä- tai viikkonäkymässä. Kirjauksia voi myös kommentoida päivä tai viikkotasolla. Sisältää Excel-muotoon vietävät tuntiraportit käyttäjä- tai projektitasolla.
 • Työturvallisuusmittaus
  Projektin työturvallisuusmittaukseen tehty TR-mittauspohja on web-pohjainen mobiililomake johon kirjataan työturvallisuuskierroksen havainnot. Havainnoista saadaan projektikohtaisia raportteja työmaan työturvallisuuden kehityksestä. Kirjaukset järjestelmään voidaan tehdä myös mobiililaitteilla.
 • Yleiset työtilat
  Yleisiin työtiloihin voidaan tallentaa dokumentteja hierarkkiseen puurakenteeseen. Asiakas voi luoda uusia yleisiä työtiloja omilla rakenteillaan.
 • Raportointikanta
  SQL kanta, johon voidaan kerätä tiedot Pro3:sta sekä laajennuksista, kuten TR -mittaus, tuntikirjaus.