Yrityksen mukana kasvava järjestelmä

Pro3® on erinomainen valinta kasvuhakuisen yrityksen liiketoimintajärjestelmäksi. Microsoft Sharepoint alustalle rakennettu Pro3® skaalautuu helposti eri kokoisiin yrityksiin ja tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet asiakaskohtaisesti räätälöityihin sovelluksiin.

Sen ansiosta yhtenäisten toimintamallien jalkautus uusiin yksikköihin ja liiketoimintoihin tapahtuu nopeasti ja hallitusti. Vakioidut toimintamallit, toimintaohjeet, tehtävät ja dokumenttipohjat helpottavat myös uusien henkilöiden perehdyttämistä yrityksen toimintamalleihin.

Kustannustehokas ja tuottava ratkaisu

Derigon palvelumallin mukaisesti Pro3®- järjestelmän käyttöönotossa edetään askel kerrallaan. Ensin toteutetaan liiketoiminnan kannalta tärkeimmät ratkaisut, jolloin hyödyt konkretisoituvat nopeasti. Prosessien tehostuminen ja ajansäästö lisäävät heti projektien tuottavuutta, mikä lyhentää järjestelmän takaisinmaksuaikaa. Vaiheittainen laajentaminen mahdollistaa jo saatujen kokemusten hyödyntämisen kehitystyössä ja varmistaa hyödyt pitkällä jänteellä.

Valmiiden rajapintojen ansiosta Pro3® on helppo integroida myös yrityksen muihin tietojärjestelmiin, jolloin vältytään turhilta päällekkäisyyksiltä. Yhteistyössä Derigon kanssa käyttäjät omaksuvat järjestelmän jo ennen varsinaista käyttöönottoa, minkä ansiosta Pro3® tukee täydellä teholla yrityksen liiketoimintaa heti nopean käyttökoulutuksen jälkeen.

Tehokas projektien seuranta ja raportointi

Pro3® -järjestelmän dashboardien avulla pystytään näkemään ajantasainen status koko projektisalkun osalta ja puuttumaan tarvittaessa ns. ongelmaprojekteihin. Yritystason dashboardilta on helppo porautua alemmas aluetasolle ja aina yksittäisen projektin omalle dashboardille.

Ajan tasalla oleva tieto aina helposti kaikkien saatavilla

Derigo Pro3® tarjoaa yhteisen työtilan projektin jäsenille. Yhteisten dokumenttipohjien käyttö mahdollistaa standardoidun dokumentaation, mikä tehostaa dokumenttien hallintaa ja tiedonjakoa projektin eri osapuolten kesken.

Pro3®-järjestelmä helpottaa projektien etenemisen ja laadun reaaliaikaista seurantaa ja raportointia. Jatkuvan tiedon tallennuksen ansiosta projektin osallistujat ovat aina ajan tasalla projektin tapahtumista, jolloin mahdollisiin ongelmiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Tutustu Pro3 ominaisuuksiin