Johtamisjärjestelmän tavoitteena on parantaa yhtiön ja henkilöstön tehokkuutta jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla.

Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja laatuun, prosesseihin, toimintaohjeisiin, ympäristöön sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien asioiden hallintaan. Raportointiosion avulla voidaan seurata järjestelmän ja sen sisällön käyttöastetta, tavoitteiden toteutumista sekä avaintunnuslukujen kehittymistä.

Pro3 johtamisjärjestelmä-moduuli kattaa seuraavat osa-alueet:

Johdon raportointi ja laatudashboard

Projektien tilat ja perustiedot tuodaan yhteenvetona johdon tarpeiden mukaisesti yhteen paikkaan, jossa voidaan vielä erikseen korostaa tietyt projektit esim. tilan tai avainlukujen perusteella. Tarvittaessa johdon raportointiin voidaan myös liittää taloudellisia avainlukuja.

Laatudashboardilla voidaan näyttää yhteenvetotietoa poikkeamista ja laatumittaristosta. Laatudashboardin avulla voi esim. auditoinnin yhteydessä saada nopeasti tilannetietoa avonaisista poikkeamista ja käsittelyajoista sekä analysoida poikkeamien juurisyitä.

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet kuvataan suoraan järjestelmään. Projektin jokaisesta vaiheesta pääsee helposti juuri kyseisen vaiheen toimintaohjeeseen. Toimintaohjeet voidaan tarvittaessa myös tulostaa.

Laatukäsikirja

Laatukäsikirja osioon tallennetaan laatuun liittyvät ohjeet ja menettelyt, joita ei ole erikseen toimintaohjeisiin ole kirjattu. Toimintaohjeet ja laatukäsikirja muodostavat yhdessä laatujärjestelmän kirjallisen osuuden.

Poikkeamien hallinta

Poikkeamien kirjaukseen ja seurantaan on oma, helppokäyttöinen moduuli. Poikkeamien hallinnassa seurataan poikkeamien tilaa ja käsittelyaikoja sekä sovittuja toimenpiteitä.

Auditointien ja johdon katselmointien hallinta

Pro3 johtamisjärjestelmässä on omat osiot sisäisten ja ulkoisten auditointien hallintaan sekä johdon katselmointeihin. Auditoinnit ja katselmoinnit kirjataan järjestelmään ja niihin liitetyt poikkeamat ja havainnot ovat selattavissa auditointikohtaisesti. Havainnot tallentuvat myös automaattisesti poikkeamalistalle, jotta yrityksen kokonaiskuva on helposti nähtävissä.

Laite- ja kalibrointirekisterit

Pro3 johtamisjärjestelmä tarjoaa työkalut kalibrointien ja laitteiden määräaikaisten huolto- ja ylläpitotoimintojen seuraamiseen. Rekistereistä on mahdollista saada hälytyksiä hyvissä ajoin sähköpostiin esim. uusintakalibrointitarpeista tai huoltotoimenpiteistä. Laiterekisteriä voidaan myös käyttää esim. autojen katsastusten seurantaan. Kirjaamalla laitteet Pro3 johtamisjärjestelmän rekisteriin voidaan varmistaa, että kalibroinnit tai katsastukset eivät pääse umpeutumaan yllättäen. Rekistereistä saadaan yhteenvetoraportteja yrityksen koko laitekannasta.