Joustavat palvelumallit

Pro3 -järjestelmä voidaan hankkia Derigolta kokonaispalveluna, jolloin Derigo vastaa järjestelmän toimivuuden lisäksi kaikista tekniseen alustaan liittyvistä käytännöistä, kuten esimerkiksi valvonta, varmistukset sekä tietoturva- ym. päivitykset. Tämä tuo helppoutta ja varmuutta Pro3 järjestelmän käyttöön, jolloin asiakkaan vastuulle jää vain sisällöstä huolehtiminen.

Kokonaispalvelussa on kaksi tasoa riippuen asiakkaan tarpeista mm. käyttäjähallintaan ja integraatioihin liittyen: Jaettu SaaS-palvelu tai asiakaskohtainen SaaS-palvelu. Jaettu SaaS-palvelu mahdollistaa integraatiot julkisia rajapintoja hyödyntäen sekä esimerkiksi AzureAD-tunnistautumisen. Asiakaskohtainen SaaS-palvelu mahdollistaa myös sisäverkon integraatiot sekä esimerkiksi asiakkaan paikallisen AD:n käytön tunnistautumisessa.

Pro3-järjestelmä voidaan toimittaa myös asiakaan olemassa olevaan SharePoint 2013, 2016 tai 2019 ympäristöön. Pro3 –järjestelmän asennus voidaan tällöin tehdä Derigon asiantuntijoiden toimesta tai vaihtoehtoisesti voimme toimittaa asennuspaketin ja asennusohjeet asiakkaalle järjestelmän asennusta varten. Tässä mallissa asiakas on itse vastuussa ympäristön valvonnasta, varmistuksista ja päivityksistä.

Pro3 osaksi yrityksen järjestelmäkokonaisuutta

Pro3 sisältää myös rajapinnat, joiden kautta järjestelmä voidaan yhdistää toisiin järjestelmiin ja tietolähteisiin. Rajapintojen avulla voidaan esimerkiksi laajentaa Pro3 raportointinäkymiä kattamaan myös esimerkiksi projektin taloustiedot. Pro3:en tietoja voidaan myös hyödyntää muissa sovelluksissa rajapintojen kautta.

Pro3 järjestelmää voidaan tarvittaessa laajentaa myös asiakaskohtaisilla rajapinnoilla syvempiä integraatiotarpeita varten.