Projektin työtilassa projektin vaiheet esitetään selkeästi prosessivaiheina, joihin on kiinnitetty prosessivaiheisiin liittyvät dokumenttipohjat, sähköiset lomakkeet, tehtävät ja toimintaohjeet.

Projektin edetessä projektityötilaan tuodaan kaikki projektin aikainen dokumentaatio kuten lomakkeet, sähköpostit, kuvat jne. Projektinhallintamoduulilla voidaan hallita sekä yrityksen asiakashankkeita että sisäisiä kehityshankkeita.

Prosessinhallinta

Prosessien hallinnassa määritellään eri prosessien rakenne ja sisältö. Järjestelmällä voidaan toteuttaa useamman eri prosessin mukaisia projekteja. Järjestelmän pääkäyttäjät voivat itse muokata olemassa olevia prosesseja tai tarvittaessa luoda kokonaan uusia prosesseja. Prosessiin tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti jo olemassa oleviin projekteihin, joissa prosessi on käytössä.

Dokumenttipohjien kirjasto

Dokumenttipohjat ja –mallit tallennetaan yhteen kirjastoon, josta ne kopioituvat projektille prosessin ja profiloinnin määritysten mukaisesti. Dokumenttipohjia päivitettäessä uudet versiot siirtyvät automaattisesti olemassa oleville projekteille, kuitenkin niin että jo käytössää olevat dokumentit säilyvät sellaisenaan.

Profilointi

Projektia perustettaessa projektille luodaan projektikortti, jonka perusteella järjestelmä luo projektille vakioidun työtilan sisältöineen.