Derigo ja Pro3

Olemme toteuttanut menestyksellisesti lukuisia kehityshankkeita eri aloilla toimiville ja eri kokoisille yrityksille. Osaamistamme ovat hyödyntäneet niin omien alojensa johtavat toimijat kuin kasvuhakuiset pk-yritykset. Mutkattoman tehokas toimintatapamme yhdistää yritysten strategiset tavoitteet niiden käytännön toimintaan, minkä ansiosta työmme tulokset tehostavat nopeasti asiakasyritystemme liiketoimintaa.

Yrityksen päätuote, Pro3-järjestelmä, tarjoaa käyttäjille sähköisen työtilan projektien toteutukseen, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa yrityksen toimintatavat, dokumentit ja taustajärjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Derigo on kehittänyt yhdessä asiakkaidensa kanssa Pro3 –tuoteperheen palvelemaan erityisesti projektitoimintaa harjoittavia yrityksiä. Pro3 käyttäjiä on jo tuhansia sekä Suomessa että kansainvälisissä projekteissa ympäri maailmaa.

Askel yhtenäisempiin toimintatapoihin

Yhteisten toimintatapojen ja työmenetelmien hyödyntäminen organisaatiossa ei ole helppoa, kun yrityksen rakenteet ja sitä ympäröivä maailma muuttuvat jatkuvasti.

Derigolla on laaja kokemus eri alojen yritysten toimintamallien kuvauksesta, arvioinnista ja uudelleen suunnittelusta. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa voimme kehittää ratkaisuja nopeasti vastaamaan heidän erityistarpeitaan ja löytää heille oikeat ratkaisut.

Menestyvän kehitysprojektin toteutuksen varmistamiseksi Derigo on kehittänyt omat ammattimaiset projektinhallintatyökalunsa ja prosessinsa. Askel kerrallaan tapahtuvan työskentelyn ansiosta muutokset saadaan vietyä nopeammin käytäntöön, mikä mahdollistaa hallitumman kasvun ja nopeammat voitot.

Askel luotettavampaan tiedonhallintaan

Derigo on asiantunteva kumppani yrityksesi liiketoimintatiedon hallinnan kehittämiseen ja tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen. Yhteistyössä kanssamme voit kehittää tiedon keräämistä, analysointia ja jakamista niin, että yhdenmukainen tieto kulkee tiedon lähteiltä läpi koko organisaation. Luotettavan tiedon saanti oikeaan aikaan ja oikeasta näkökulmasta parantaa liiketoimintasi ennustettavuutta ja tulosta.

Askel tehokkaampiin tietojärjestelmiin

Järjestelmämme rajapintaratkaisut ovat joustavat ja tarjoavat erittäin monipuoliset integrointiratkaisut erilaisiin liiketoiminnan johtamista ja kehittämistä tukeviin sovelluksiin

Asiakkaamme

Asiakkaamme toimivat tuhansissa projekteissa ympäri maailmaa käyttäen Pro3-projektinhallintajärjestelmäämme erittäin haastavissa ja muuttuvissa projektiolosuhteissa. Projektinhallintatyökalujemme avulla monet organisaatiot ovat onnistuneesti toteuttaneet yhteiset toimintatavat ja prosessit parantaen laatuaan, kannattavuuttaan sekä kasvattaen liiketoimintaansa.

Ota ensiaskel soittamalla meille!

Ota yhteyttä ja kerro mitkä oman yrityksesi toiminnat kaipaisivat tehostamista.

Olemme palveluksessasi.

Yhteystiedot

Asiakkuudet

Ajankohtaista