Hanna Vornanen Derigon tiimiin vahvistamaan somemarkkinointia ja viestintää

Hanna Vornanen Derigon tiimiin vahvistamaan somemarkkinointia ja viestintää

Hanna Vornanen (23) valmistui Turun ammattikorkeakoulusta tradenomiksi syksyllä 2019. Opinnäytetyönsä hän teki Derigolle, jossa käsiteltiin projektinhallintaa ja sen kehittämistä digitalisaatiota hyödyntämällä.

Tutkimustyön tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä Derigon asiakkaat ovat Derigon Pro3 projektinhallintajärjestelmästä ja sen käytöstä. Tutkimuksen tuloksia on jo hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään Pro3 tuotekehityksessä. Tutkimuksesta saatiin arvokasta tietoa, miten järjestelmää voidaan kehittää entistä asiakaslähtöisemmäksi ja projektitoiminnan digitalisaatiota tukevaksi tuotteeksi.

Tutkimuksen avulla saatiin myös käsitys siitä, mihin tämän hetkiset asiakkaat ovat jo tyytyväisiä, ja mitä uusia toiminnallisuuksia he toivovat järjestelmään. Kyselystä saadun tiedon perusteella Derigo on alkanut jo kehittämään mm. mobiilisovelluksia, jotka ovat jo asiakkaiden testikäytössä.
Hanna on jatkanut tämän myötä Derigon tiimissä markkinoinnin ja viestinnän tehtävissä 1.10.2019 lähtien.

Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/261092/Vornanen_Hanna.pdf?sequence=2&isAllowed=y