Pro3 asiakaskysely 2020

Pro3 asiakaskysely 2020

Derigo Oy toteutti Pro3 asiakaskyselyn vuoden 2019 keväällä. Kysely uusittiin kesällä 2020, jolloin kysely lähetettiin kaikille Pro3 käyttäjille. Vastauksia tuli kiitettävästi ja haluamme kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita! Vastauksenne antavat meille arvokasta tietoa, jotta voimme kehittää Pro3:sta entistä enemmän asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Vastaajista enemmistö työskentelee projektin toteutuksessa. Oli hienoa todeta, että suurin osa käyttäjistä käyttää Pro3:sta päivittäin tai vähintään muutaman kerran viikossa. Järjestelmää käytetään eniten tiedon tallentamiseen ja etsimiseen, sekä raportointiin ja tilannetiedon saamiseen.

Kyselyssä Pro3 käyttäjät merkitsivät eniten käyttämiään toimintoja, joista kärkeen nousivat seurattavat projektini, sähköiset lomakkeet, vakiolomakepohjat sekä toimintaohjeet. Käyttäjien mukaan heidän työssään Pro3 on tuonut hyötyä muun muassa prosessin mukaisessa toimintatavassa, dokumenttien haussa ja laatudokumentaation  löydettävyydessä.

Kyselyyn sai antaa myös vapaata palautetta Pro3:sta ja sen toiminnoista. Järjestelmän jatkokehittämiseen saatiin hyviä ideoita, joita tullaan toteuttamaan tulevissa versiopäivityksissä. Käyttäjäyrityksiltä toivottiin myös selkeyttä kuvattuihin toimintamalleihin sekä lisää käyttäjäkoulutusta.

Haluamme kiittää vielä vastaajia ja asiakkaitamme tähänastisesta yhteistyöstä!